a+ 15:2 Sensul termenului ebraic este nesigur
b+ 15:13 Vezi Ex. 12:40; este vorba, mai degrabă, de o cifră rotundă (vezi v. 16 )
c+ 15:16 În VT, o generație înseamnă o perioadă de aproximativ 40 de ani însă este posibil ca în epoca patriarhală o generație să însemne o perioadă de aproximativ 100 de ani
d+ 15:18 Vezi nota de la 12:7
e+ 15:18 Modernul Wadi el-Arish, în NE Sinaiului, sau chiar de brațul răsăritean al Deltei Nilului

Genesis 15

Legământul lui Dumnezeu cu Avram

1După toate acestea, Domnul i-a vorbit lui Avram într-o viziune astfel: Nu te teme, Avrame. Eu sunt scutul tău; răsplata ta va fi foarte mare.

2Stăpâne Doamne , ce-mi vei da? I-a răspuns Avram. Căci mor fără copii, iar moștenitorul a gospodăriei mele este Eliezer din Damasc?

3Nu mi-ai dat nici un urmaș, a continuat Avram, și prin urmare, un sclav din gospodăria mea va fi moștenitorul meu.

4Dar Domnul i-a răspuns: Nu acesta va fi moștenitorul tău, ci unul care se va naște din tine, el îți va fi moștenitor.

5Apoi l-a dus afară și i-a spus: Uită-te la cer și numără stelele, dacă poți! Atât de numeroși vor fi urmașii tăi! a continuat El.

6Avram L-a crezut pe Domnul , și El i-a socotit acest lucru dreptate.

7Domnul i-a mai spus: Eu sunt Domnul Care te-a adus din Ur, din Caldeea, ca să-ți dea această țară drept moștenire.

8Stăpâne Doamne , cum voi ști că o voi moșteni? L-a întrebat Avram.

9Adu-Mi o junincă de trei ani, a răspuns El, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea și un pui de porumbel.

10Avram I-a adus toate acestea, le-a despicat în două și a așezat jumătățile una în fața celeilalte; dar păsările nu le-a despicat.

11Când păsările de pradă s-au năpustit asupra stârvurilor, Avram le-a izgonit.

12Pe când apunea soarele, pe Avram l-a cuprins un somn adânc și un întuneric mare și înfricoșător a venit peste el.

13Atunci Domnul i-a zis lui Avram: „Să știi că urmașii tăi vor fi străini într-o țară care nu este a lor și vor fi înrobiți și asupriți timp de patru sute de ani b.

14Dar pe neamul căruia îi vor sluji ei îl voi judeca Eu, iar după aceea vor ieși de acolo cu mari bogății.

15Tu însă vei merge la strămoșii tăi în pace; vei fi îngropat după o bătrânețe fericită.

16Urmașii tăi se vor întoarce aici în a patra generație c, pentru că nelegiuirea amoriților nu este încă deplină.“

17Când a apus soarele și s-a întunecat, s-a văzut un fum ca de cuptor și o torță aprinsă care a trecut printre acele bucăți.

18În ziua aceea, Domnul a încheiat un legământ cu Avram, zicând: „Seminței tale d îi voi da această țară, de la Râul Egiptului e până la Râul cel Mare, adică Eufrat,

19și anume pe cheniți, pe cheniziți, pe cadmoniți,

20pe hitiți, pe periziți, pe refaimiți,

21pe amoriți, pe canaaniți, pe ghirgasiți și pe iebusiți.“

Copyright information for NTLR