a+ 17:1 Ebr.: El-Șadai
b+ 17:5 Avram poate însemna Tată înălțat sau Tata este înălțat; Avraam sună asemănător cu expresia ebraică pentru t atăl unei mulțimi
c+ 17:7 Vezi nota de la 12:7; și în vs. 12, 19
d+ 17:8 Vezi nota de la 12:7
e+ 17:15 Atât Sara, cât și Sarai, înseamnă Prințesă. Schimbarea numelui Sarei funcționează probabil ca un semn referitor la rolul pe care Dumnezeu i l-a oferit în planul Său (vezi v. 16 )
f+ 17:19 Isaac înseamnă el râde
g+ 17:19 Vezi nota de la 12:7

Genesis 17

Semnul legământului lui Dumnezeu cu Avraam: circumcizia

1Când Avram avea nouăzeci și nouă de ani, Domnul i S-a arătat acestuia și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic a  . Umblă înaintea Mea și fii fără pată,

2iar Eu voi face un legământ cu tine și te voi înmulți foarte mult.“

3Atunci Avram I s-a închinat până la pământ, iar Dumnezeu i-a zis:

4„În ce Mă privește pe Mine, acesta este legământul Meu cu tine: tu vei fi tatăl multor neamuri.

5Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam b  , pentru că te-am făcut tatăl multor neamuri.

6Te voi face foarte roditor: voi face să iasă multe neamuri din tine, chiar regi vor ieși din tine.

7Voi încheia un legământ veșnic cu tine și cu urmașii c  tăi după tine, pentru toate generațiile care vor urma, pentru a fi Dumnezeul tău și al urmașilor tăi după tine.

8Eu îți voi da, ție și seminței tale d  după tine, țara în care locuiești acum ca străin, toată țara Canaan, ca pe o proprietate veșnică; iar Eu voi fi Dumnezeul lor.“

9Dumnezeu i-a mai zis lui Avraam: În ce te privește pe tine, să păzești legământul Meu, tu și urmașii tăi după tine, în toate generațiile care vor urma.

10Acesta este legământul Meu cu tine și cu urmașii tăi după tine, legământ pe care trebuie să-l respecți: fiecare bărbat dintre voi să fie circumcis.

11Să vă circumcideți în carnea prepuțului vostru; acesta va fi un semn al legământului Meu cu voi.

12În toate generațiile care vor urma, fiecare băiat trebuie să fie circumcis când va avea opt zile, fie că este născut în gospodăria ta, fie că l-ai cumpărat cu argint de la vreun străin, și nu este dintre urmașii tăi.

13Trebuie să fie circumciși atât cel născut în gospodăria ta, cât și cel cumpărat cu argintul tău. Legământul Meu în carnea voastră va fi un legământ veșnic.

14Orice băiat necircumcis, adică cel care nu este circumcis în carnea prepuțului său, să fie nimicit din poporul său; el a rupt legământul Meu.“

15De asemenea, Dumnezeu i-a zis lui Avraam: În ce o privește pe Sarai, soția ta, să nu o mai chemi Sarai, căci de acum numele ei va fi Sara e  .

16Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu prin ea. O voi binecuvânta, astfel încât ea va deveni mamaunor neamuri; chiar regi ai popoarelor vor ieși din ea.“

17Atunci Avraam I s-a închinat până la pământ, a râs și și-a zis în sine: „I se poate naște copil unui om de o sută de ani? Poate Sara, care este de nouăzeci de ani, să aibă un copil?“

18Apoi I-a zis lui Dumnezeu: Aș vrea ca Ismael să trăiască înaintea Ta!

19Dar Dumnezeu i-a răspuns: Cu siguranță Sara îți va naște un fiu căruia să-i pui numele Isaac f  . Eu voi încheia un legământ veșnic cu el și cu sămânța g  lui după el.

20În ceea ce-l privește pe Ismael, te-am auzit: îl voi binecuvânta și îl voi face roditor și foarte numeros. El va fi tatăl a doisprezece prinți, iar Eu îl voi face un neam mare.

21Totuși legământul Meu îl voi încheia cu Isaac, cel pe care Sara îl va naște la anul, pe vremea aceasta.

22Când a terminat de vorbit cu Avraam, Dumnezeu S-a înălțat de la el.

23Chiar în ziua aceea, Avraam i-a luat pe fiul său Ismael, pe toți cei născuți în gospodăria sa și pe toți cei cumpărați cu argintul său, pe toți bărbații din gospodăria sa, și i-a circumcis în carnea prepuțurilor lor, așa cum i-a poruncit Dumnezeu.

24Avraam avea nouăzeci și nouă de ani când a fost circumcis în carnea prepuțului său,

25iar fiul său Ismael avea treisprezece ani.

26Avraam și fiul său au fost circumciși chiar în ziua aceea.

27Au fost circumciși împreună cu el și toți bărbații din gospodăria sa, atât cei născuți în gospodărie, cât și cei cumpărați cu argint de la străini.

Copyright information for NTLR