a+ 2:3 Poate avea și sensul de a încheia
b+ 2:4 Ebr.: toledot (istorie, relatare, genealogie), un cuvânt care marchează începutul unei noi secțiuni principale. Cartea Geneza este structurată pe 10 toledoturi ( 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10; 11:27; 25:12; 25:19; 36:1; 37:2 )
c+ 2:4 Ebr.: YHWH Elohim; YHWH este un nume personal al lui Dumnezeu, care-L prezintă ca Dumnezeul legământului cu Israel, Dumnezeul Răscumpărător (vezi Ex. 3:14-15; 6:2-6 ), pe când Elohim este un termen general, care-L prezintă ca Dumnezeul Creator și Suveran peste întregul univers. Cele două nume apar de multe ori împreună, arătând că este vorba despre unul și același Dumnezeu
d+ 2:7 Termenul ebraic pentru om este Adam, înrudit cu adamah (țărână)
e+ 2:11 Sau: străbătea
f+ 2:12 Rășină gălbui-transparentă și aromată, ușor confundabilă cu o piatră prețioasă
g+ 2:13 Cel mai probabil identificată cu SE Mesopotamiei, patria cassiților, și nu cu Etiopia
h+ 2:23 Ebr.: ișa, femeie și iș, bărbat, joc de cuvinte specific ebraicii biblice

Genesis 2

1Astfel a fost încheiată crearea cerurilor, a pământului și a întregii lor oștiri.

2În ziua a șaptea, Dumnezeu Își terminase lucrarea pe care a făcut-o; El s-a odihnit în ziua a șaptea de toată lucrarea pe care a făcut-o.

3Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ea s-a odihnit a  de toată lucrarea pe care a făcut-o în creație.

Adam și Eva

4Aceasta este relatarea b  creării cerurilor și a pământului. Când Domnul Dumnezeu c  a făcut pământul și cerurile,

5pe pământ nu era încă nici o plantă verde, iar iarba câmpului încă nu încolțise pentru că Domnul Dumnezeu încă nu dăduse ploaie pe pământ și nu era nici un om ca să lucreze pământul,

6ci doar un abur se ridica de pe pământ și uda toată suprafața pământului.

7Atunci Domnul Dumnezeu l-a modelat pe Adam d  din țărâna pământului și a suflat în nările lui suflare de viață, iar Adam a devenit un suflet viu.

8Domnul Dumnezeu a plantat o grădină în Eden, în răsărit. Acolo l-a pus pe Adam, omul pe care l-a modelat.

9Domnul Dumnezeu a făcut să crească din țărâna pământului tot felul de pomi care sunt plăcuți la vedere și buni de mâncat; de asemenea, în mijlocul grădinii se aflau pomul vieții și pomul cunoașterii binelui și răului.

10Un râu curgea din Eden ca să ude grădina, iar de acolo se despărțea în patru brațe.

11Numele primului braț era Pișon; el curgea împrejurul e  țării Havila, unde era aur.

12Aurul acelei țări era bun; de asemenea, acolo se găseau bedelion f  și piatră de onix.

13Numele celui de-al doilea braț era Ghihon. El curgea împrejurul țării Cuș g  .

14Numele celui de-al treilea braț era Tigru; el curgea la răsăritul Asurului. Numele celui de-al patrulea braț era Eufrat.

15Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Eden, ca să o lucreze și să o păzească.

16Domnul Dumnezeu i-a poruncit lui Adam: „Poți să mănânci din orice pom din grădină,

17dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit!“

18Apoi Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca Adam să fie singur; îi voi face un ajutor potrivit.“

19Astfel, Domnul Dumnezeu a modelat din țărână toate animalele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la Adam, ca să vadă ce nume le va da. Și numele pe care Adam i l-a dat fiecărei viețuitoare, acela a rămas.

20Adam le-a dat nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și fiarelor câmpului; însă pentru el nu s-a găsit nici un ajutor potrivit.

21Așa că Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam, iar acesta a adormit. Atunci Domnul a luat una dintre coastele lui și a închis carnea la locul ei.

22Și, din coasta pe care a luat-o din Adam, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și i-a adus-o lui Adam.

23Atunci Adam a exclamat: „În sfârșit, aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea; ea se va numi «femeie h  », pentru că a fost luată din bărbat.“

24De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar ei vor deveni un singur trup.

25Omul și soția lui erau goi, dar nu le era rușine.

Copyright information for NTLR