a+ 20:1 Vezi nota de la 12:9
b+ 20:16 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de șechel: regal ( 2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr ), obișnuit (aproximativ 12 gr ) și cel al Lăcașului (vezi 30:13; aproximativ 10 gr ); greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone; aproximativ 0,36 kg

Genesis 20

Avraam la Gherar

1De acolo, Avraam a călătorit spre ținutul Neghev a  și a locuit între Kadeș și Șur. În timp ce locuia ca străin în Gherar,

2el pretindea că soția sa, Sara, este sora lui. Regele Abimelek din Gherar a trimis după Sara pe care a luat-o de soție.

3Dar Dumnezeu a venit la Abimelek noaptea într-un vis și i-a zis: Vei muri din cauza femeii pe care ai luat-o de soție, deoarece ea este măritată.

4Întrucât nu se atinsese de ea, Abimelek a spus: Stăpâne, vei distruge Tu un popor nevinovat?

5Nu mi-a spus el că este sora lui? Și ea însăși a mărturisit că el este fratele ei. Am făcut acest lucru în curăție de inimă și cu mâini nevinovate.

6Atunci Dumnezeu i-a zis în vis: Știu că ai făcut acest lucru cu integritate, dar te-am oprit să păcătuiești împotriva Mea; de aceea nu te-am lăsat să te atingi de ea.

7Acum, dă-i bărbatului soția înapoi! Întrucât este profet, el se va ruga pentru tine și vei trăi. Dar, dacă nu i -o dai înapoi, să știi că vei muri, tu și toți ai tăi.

8Abimelek s-a sculat dis-de-dimineață, i-a chemat pe toți curtenii săi, le-a istorisit toate aceste lucruri, iar bărbații s-au temut foarte tare.

9Apoi Abimelek l-a chemat pe Avraam și l-a întrebat: Ce ne-ai făcut? Cu ce-am păcătuit împotriva ta ca să aduci o vină așa de mare peste mine și peste regatul meu? Mi-ai făcut ceea ce n-ar fi trebuit.

10Ce urmăreai când ai făcut acest lucru?

11Avraam i-a răspuns: Am făcut acest lucru gândindu-mă că nu este frică de Dumnezeu în acest loc și temându-mă că mă veți omorî din pricina soției mele.

12De altfel, ea este într-adevăr sora mea, fiica tatălui meu, dar nu și fiica mamei mele și a ajuns soția mea.

13Când Dumnezeu m-a chemat să plec din casa tatălui meu, i-am cerut această favoare: ca oriunde vom merge să spună despre mine că sunt fratele ei.

14Atunci Abimelek a luat oi și boi, sclavi și sclave, i le-a dat lui Avraam și i-a dat-o înapoi și pe Sara, soția lui.

15Abimelek i-a zis: „Țara mea este înaintea ta; locuiește unde-ți place.“

16Iar Sarei i-a zis: „Iată, îi dau fratelui tău o mie de șecheli b  de argint. Ei sunt dovada că ești fără vină înaintea tuturor; ești pe deplin dezvinovățită.“

17Atunci Avraam s-a rugat lui Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a vindecat pe Abimelek, pe soția lui, precum și pe sclavele lui, pentru ca ele să poată avea din nou copii,

18deoarece Domnul închisese pântecele tuturor celor de la curtea lui Abimelek din cauza Sarei, soția lui Avraam.

Copyright information for NTLR