a+ 21:3 Isaac înseamnă el râde
b+ 21:9 Sau: râzând; posibil joc de cuvinte cu Isaac (El a râs)
c+ 21:12 Vezi nota de la 12.7; ideea este aceea că promisiunea legământului se va împlini nu pe linia lui Ismael, ci pe linia lui Isaac
d+ 21:16 TM, PentSam, Siriacă; LXX: copilul
e+ 21:31 Beer-Șeba poate însemna fie Fântâna Jurământului, fie Fântâna celor Șapte ( vs. 28, 29 )
f+ 21:33 Ebr.: El-Olam

Genesis 21

Nașterea lui Isaac

1Domnul a avut grijă de Sara, după cum a spus și a făcut pentru ea ceea ce a promis.

2Sara a rămas însărcinată și i-a născut lui Avraam un fiu la bătrânețe, la vremea la care Dumnezeu îi spusese.

3Avraam i-a pus fiului său, pe care i-l născuse Sara, numele Isaac a  .

4Avraam l-a circumcis pe fiul său Isaac la vârsta de opt zile, așa cum i-a poruncit Dumnezeu.

5Avraam avea o sută de ani când s-a născut fiul său Isaac.

6Sara a zis: „Dumnezeu m-a făcut să râd și oricine va auzi despre acest lucru va râde împreună cu mine.

7Cine i-ar fi spus lui Avraam că Sara va alăpta copii? a continuat ea. Totuși i-am născut un fiu la bătrânețe.“

Alungarea lui Agar și a lui Ismael

8Copilul a crescut și a fost înțărcat. În ziua în care Isaac a fost înțărcat, Avraam a dat un ospăț mare.

9Dar Sara l-a văzut pe fiul egiptencei Agar, pe care aceasta i-l născuse lui Avraam, bătându-și joc b 

10și i-a spus lui Avraam: „Alung-o pe această sclavă și pe fiul ei, pentru că fiul acestei sclave nu va moșteni împreună cu fiul meu Isaac!“

11Acest lucru l-a tulburat mult pe Avraam, pentru că-l avea în vedere pe fiul său.

12Dar Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Nu fi tulburat din cauza băiatului și a sclavei tale; ascult-o pe Sara în tot ce îți spune, pentru că prin Isaac își va primi numele sămânța c  ta.

13Cât despre fiul sclavei tale, îl voi face și pe el un neam, pentru că și el este urmașul tău.“

14Avraam s-a sculat dis-de-dimineață, a luat niște pâine și un burduf cu apă și i le-a dat lui Agar, punându-i-le pe umăr; i-a dat și copilul și a izgonit-o. Ea a plecat și a rătăcit în pustia Beer-Șeba.

15Când apa din burduf s-a terminat, Agar a pus copilul sub unul dintre tufișuri,

16apoi s-a dus și a șezut singură mai departe, ca la o aruncătură de arc, pentru că se gândea: „Să nu văd moartea copilului.“ Șezând acolo, ea d  a început să plângă.

17Dumnezeu a auzit glasul copilului, iar Îngerul lui Dumnezeu a strigat-o pe Agar din cer și i-a zis: „Ce se întâmplă, Agar? Nu te teme, pentru că Dumnezeu a auzit glasul băiatului din locul în care este.

18Scoală-te, ridică băiatul și ține-l de mână, pentru că voi face din el un neam mare.“

19Apoi Dumnezeu i-a deschis ochii, iar ea a văzut o fântână cu apă. S-a dus, a umplut burduful cu apă și i-a dat băiatului să bea.

20Dumnezeu a fost cu băiatul, iar el a crescut, a locuit în pustie și a ajuns arcaș.

21A locuit în pustia Paran, iar mama lui i-a luat o soție din țara Egiptului.

Legământul dintre Avraam și Abimelek

22În vremea aceea, Abimelek, împreună cu Pihol, conducătorul oștirii sale, i-a spus lui Avraam: Dumnezeu este cu tine în tot ceea ce faci;

23jură-mi acum pe Dumnezeul tău că nu mă vei înșela nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe urmașii mei, ci că, așa cum eu am arătat bunăvoință față de tine, tot așa vei arăta și tu față de mine și față de țara în care locuiești ca străin.

24Jur, i-a răspuns Avraam.

25Dar Avraam i s-a plâns lui Abimelek cu privire la o fântână cu apă, pe care slujitorii acestuia o luaseră în stăpânire.

26Abimelek i-a răspuns: „Nu știu cine a făcut acest lucru. Tu nu mi-ai spus, iar eu nu am auzit despre aceasta până acum.“

27Atunci Avraam a luat oi și boi și i le-a dat lui Abimelek; apoi cei doi au încheiat un legământ.

28Avraam a pus deoparte șapte mielușele din turmă,

29iar Abimelek l-a întrebat: Ce ai de gând să faci cu aceste șapte mielușele pe care le-ai pus deoparte?

30Primește-le ca o mărturie pentru mine că eu am săpat această fântână, i-a răspuns Avraam.

31De aceea acel loc a fost numit Beer-Șeba e  , pentru că amândoi au depus acolo un jurământ.

32După ce au încheiat legământul la Beer-Șeba, Abimelek și Pihol, conducătorul oștiri sale, s-au sculat și s-au întors în țara filistenilor.

33Avraam a plantat un tamarisc în Beer-Șeba și a chemat acolo Numele Domnului , Dumnezeul cel Veșnic f  .

34El a locuit ca străin în țara filistenilor multă vreme.

Copyright information for NTLR