a+ 22:14 Ebr.: YHWH Yireh
b+ 22:17 Vezi nota de la 12:7
c+ 22:18 Vezi nota de la 12:7
d+ 22:24 Țiitoarea (concubina) era o soție de rang secundar. Vezi Jud. 19:3-5

Genesis 22

Încercarea lui Avraam

1După toate acestea, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avraam și i-a zis: Avraame! Iată-mă, a răspuns el.

2Dumnezeu i-a spus: Ia-l pe fiul tău Isaac, pe singurul tău fiu, fiul pe care-l iubești, du-te în ținutul Moria și jertfește-l acolo ca ardere de tot pe unul dintre munții despre care îți voi spune.

3Avraam s-a sculat dis-de-dimineață, a înșeuat măgarul, i-a luat pe doi dintre slujitorii săi și pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea de tot și a plecat spre locul despre care i-a spus Dumnezeu.

4A treia zi, Avraam și-a ridicat privirea și a văzut locul de departe.

5Atunci Avraam le-a zis slujitorilor săi: „Rămâneți aici cu măgarul; eu și băiatul vom merge până acolo, ne vom închina, iar după aceea ne vom întoarce la voi.“

6Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot și le-a pus în spinarea fiului său Isaac, iar el a dus focul și cuțitul. Și cei doi au mers împreună.

7Isaac i-a zis tatălui său, Avraam: Tată! Da, fiule, a răspuns el. Avem focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? l-a întrebat Isaac.

8Dumnezeu Însuși va da mielul pentru arderea de tot, fiule, i-a răspuns Avraam. Și cei doi și-au continuat drumul împreună

9până au ajuns la locul pe care Dumnezeu i-l indicase lui Avraam. Acolo Avraam a zidit un altar și a aranjat lemnele pe el, după care l-a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar, deasupra lemnelor.

10Apoi și-a întins mâna și a luat cuțitul ca să-l înjunghie pe fiul său.

11Dar Îngerul Domnului l-a strigat din cer: Avraame! Avraame! Iată-mă, a răspuns el.

12Nu pune mâna pe băiat, i-a spus Îngerul. Nu-i face nimic, pentru că acum știu că te temi de Dumnezeu, întrucât nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.

13Avraam și-a ridicat privirea și a văzut un berbec prins cu coarnele într-un tufiș. S-a dus, a luat berbecul și l-a jertfit ca ardere de tot în locul fiului său.

14Avraam a numit acel loc „ Domnul va purta de grijă“ a  , motiv pentru care se spune și astăzi: „La muntele Domnul ui i se va purta de grijă.“

15Îngerul Domnului l-a strigat din cer pentru a doua oară pe Avraam

16și i-a spus: „Jur pe Mine Însumi, zice Domnul , că, deoarece ai făcut acest lucru și nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu,

17te voi binecuvânta cu adevărat și-ți voi înmulți foarte mult urmașii b  , cât stelele cerului și cât nisipul de pe țărmul mării. Urmașii tăi vor pune stăpânire pe cetățile dușmanilor lor,

18iar prin sămânța c  ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, pentru că M-ai ascultat.“

19Avraam s-a întors la slujitorii săi, iar ei s-au sculat și au mers împreună la Beer-Șeba. Și Avraam a locuit în Beer-Șeba.

Urmașii lui Nahor

20După toate acestea, a ajuns la Avraam vestea că Milca i-a născut și ea copii fratelui său, Nahor:

21pe Uț, întâiul său născut, pe Buz, fratele acestuia, pe Chemuel, tatăl lui Aram,

22pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaș, pe Yidlaf și pe Betuel.

23Lui Betuel i s-a născut Rebeca. Pe aceștia opt i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam.

24De asemenea, Reuma, țiitoarea d  lui, i-a născut pe Tebah, pe Gaham, pe Tahaș și pe Maaca.

Copyright information for NTLR