a+ 25:1 Sau: își mai luase
b+ 25:5 Vezi nota de la 22:24
c+ 25:11 Vezi nota de la 16:14
d+ 25:12 Vezi nota de la 2:4
e+ 25:18 Asiria
f+ 25:18 Sau: la răsărit de; sau: în ostilitate cu
g+ 25:19 Vezi nota de la 2:4
h+ 25:20 Un alt nume pentru Aram Naharayim; în NV Mesopotamiei; peste tot în carte
i+ 25:25 Esau poate însemna Păros; a mai fost numit și Edom, care înseamnă Roșu
j+ 25:26 Iacov înseamnă Cel care Ține de Călcâi (în sens figurat: Înșelător )
k+ 25:30 Edom înseamnă Roșu

Genesis 25

Ultimii ani ai vieții lui Avraam

1Avraam și-a mai luat a  o soție pe care o chema Chetura.

2Ea i-a născut lui Avraam pe Zimran, Iokșan, Medan, Midian, Ișbak și Șuah.

3Lui Iokșan i s-au născut Șeba și Dedan. Urmașii lui Dedan au fost: așuriții, letușiții și leumiții.

4Fiii lui Midian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida și Eldaa.Toți aceștia au fost fiii Cheturei.

5Avraam i-a dat lui Isaac tot ceea ce avea;

6el le-a oferit daruri fiilor țiitoarelor b  sale și, pe când era încă în viață, i-a trimis de lângă fiul său Isaac spre răsărit, în țara de la răsărit.

7Avraam a trăit o sută șaptezeci și cinci de ani.

8El și-a dat ultima suflare, murind după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile; astfel, el a fost adăugat la poporul său.

9Fiii săi, Isaac și Ismael, l-au îngropat în peștera Mahpela din ogorul lui Efron, fiul hititului Țohar, ogor care se află la răsărit de Mamre

10și pe care Avraam îl cumpărase de la hitiți. Acolo a fost îngropat Avraam împreună cu soția lui, Sara.

11După moartea lui Avraam, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Isaac, fiul acestuia. Isaac s-a așezat lângă Beer Lahai-Roi c  .

Urmașii lui Ismael

12Aceasta este genealogia d  lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care egipteanca Agar, sclava Sarei, i l-a născut lui Avraam

13și acestea au fost numele fiilor lui Ismael în ordinea nașterii lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael; Chedar, Adbeel, Mibsam,

14Mișma, Duma, Masa,

15Hadad, Tema, Ietur, Nafiș și Chedma.

16Aceștia au fost fiii lui Ismael și acestea au fost numele celor doisprezece prinți ai triburilor lor, după așezările și taberele lor.

17Ismael a trăit o sută treizeci și șapte de ani; el și-a dat ultima suflare și a murit, fiind adăugat la poporul său.

18Ei au locuit în teritoriul dintre Havila și Șur, care se află la răsărit de Egipt, cum mergi spre Asur e  și au trăit separat de f  toate rudele lor.

Esau și Iacov

19Aceasta este genealogia g  lui Isaac, fiul lui Avraam: lui Avraam i s-a născut Isaac;

20acesta avea patruzeci de ani când s-a căsătorit cu Rebeca, fiica arameului Betuel din Padan-Aram h  și sora arameului Laban.

21Isaac s-a rugat Domnului pentru soția sa, pentru că ea era stearpă. Domnul i-a ascultat rugăciunea, iar Rebeca, soția lui, a rămas însărcinată.

22Copiii se băteau în pântecele ei; de aceea ea a spus: „De ce mi se întâmplă acest lucru?“ Și s-a dus să-L întrebe pe Domnul.

23Domnul i-a răspuns: „Două neamuri sunt în pântecele tău și două popoare născute din tine se vor despărți; unul va fi mai puternic decât celălalt și cel mai mare îi va sluji celui mai mic.“

24Când i-a venit timpul să nască, Rebeca avea gemeni în pântece.

25Primul s-a născut roșu și tot trupul lui era ca o manta de păr; de aceea i-au pus numele Esau i  .

26După aceea s-a născut fratele său, ținându-se cu mâna de călcâiul lui Esau; de aceea i s-a pus numele Iacov j  . Isaac avea șaizeci de ani când Rebeca i-a născut pe cei doi fii.

27Când băieții au crescut, Esau a ajuns un vânător priceput, un om al câmpului, dar Iacov era un om liniștit, care locuia în corturi.

28Isaac l-a îndrăgit pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui, dar Rebeca l-a îndrăgit pe Iacov.

29Odată, pe când Iacov făcea o ciorbă, Esau a venit de la câmp obosit.

30Esau i-a zis lui Iacov: Dă-mi să mănânc din ciorba aceea roșiatică, pentru că sunt obosit! De aceea lui Esau i s-a mai spus și Edom k  .

31Iacov i-a răspuns: Vinde-mi mai întâi dreptul tău de întâi născut.

32Sunt pe moarte, a spus Esau, la ce-mi folosește dreptul de întâi născut?

33Jură-mi mai întâi, i-a cerut Iacov. Esau i-a jurat și i-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov.

34Apoi Iacov i-a dat lui Esau niște pâine și niște ciorbă de linte; acesta a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel, Esau și-a nesocotit dreptul de întâi născut.

Copyright information for NTLR