a+ 26:3 Vezi nota de la 12:7; și în v. 4
b+ 26:4 Vezi nota de la 12:7; și în v. 24
c+ 26:20 Esek înseamnă Ceartă
d+ 26:21 Sitna înseamnă Împotrivire
e+ 26:22 Rehobot înseamnă Loc larg
f+ 26:33 Șeba înseamnă Jurământ sau Șapte (vezi 21:28-29 )

Genesis 26

Isaac la Gherar

1În țară a venit o foamete, alta decât foametea care fusese pe vremea lui Avraam, iar Isaac s-a dus în Gherar la Abimelek, regele filistenilor.

2Domnul i S-a arătat lui Isaac și i-a zis: „Nu coborî în Egipt, ci locuiește în țara despre care îți voi spune.

3Locuiește în această țară; Eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, pentru că ție și seminței a  tale vă voi da toate aceste ținuturi; astfel, voi împlini jurământul pe care i l-am făcut tatălui tău, Avraam.

4Îți voi face urmașii b  la fel de numeroși precum stelele cerului și le voi da toate aceste ținuturi; prin sămânța ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului,

5pentru că Avraam a ascultat glasul Meu și a păzit principiile, poruncile, orânduirile și legile Mele.“

6Astfel, Isaac a locuit în Gherar.

7Atunci când oamenii din acel loc îl întrebau despre soția lui, el le răspundea că este sora lui, deoarece se temea să le spună că este soția lui, crezând că oamenii locului îl vor omorî din cauza Rebecăi, pentru că era frumoasă.

8După ce a stat mai multă vreme acolo, s-a întâmplat că regele Abimelek s-a uitat pe fereastră și l-a văzut pe Isaac dezmierdând-o pe soția sa, Rebeca.

9Abimelek l-a chemat pe Isaac și i-a zis: Cu siguranță, ea este soția ta! Atunci de ce ai pretins că este sora ta? Pentru că mă temeam că voi muri din cauza ei, a răspuns Isaac.

10Ce ne-ai făcut? a continuat Abimelek. Unul dintre oamenii din popor s-ar fi putut culca cu soția ta și astfel ai fi adus vina asupra noastră.

11Prin urmare, Abimelek a poruncit întregului popor: „Oricine se va atinge de acest om sau de soția lui va fi omorât.“

12Isaac a semănat în acea țară și, în același an, a recoltat însutit, pentru că Domnul l-a binecuvântat.

13El s-a îmbogățit, iar bogăția a continuat să-i crească până când a ajuns foarte bogat.

14Avea turme de oi, cirezi de vite și mulți sclavi; de aceea filistenii îl invidiau.

15Ei au astupat, umplând cu pământ, toate fântânile pe care sclavii tatălui său, Avraam, le săpaseră pe când acesta era în viață.

16Abimelek i-a zis lui Isaac: „Pleacă de la noi, deoarece ai ajuns mult mai puternic decât noi.“

17Atunci Isaac a plecat de acolo, și-a așezat tabăra în valea Gherar și a locuit acolo.

18El a săpat din nou fântânile care fuseseră săpate pe vremea tatălui său, Avraam, întrucât filistenii le-au astupat după moartea lui Avraam; el le-a dat acestora aceleași nume pe care tatăl său le dăduse înainte.

19Sclavii lui Isaac au săpat în vale și au descoperit acolo o fântână cu apă proaspătă,

20dar păstorii din Gherar s-au certat cu păstorii lui Isaac, zicând: „Apa este a noastră.“ Isaac i-a pus fântânii numele Esek c  , pentru că ei s-au certat cu el.

21Apoi au săpat o altă fântână, dar ei s-au certat și pentru aceasta; de aceea i-a pus numele Sitna d  .

22Isaac a plecat de acolo și a săpat o altă fântână, pentru care nu s-au mai certat; de aceea i-a pus numele Rehobot e  , zicând: „Acum Domnul ne-a făcut loc și vom fi roditori în țară.“

23De acolo a plecat la Beer-Șeba,

24iar în noaptea aceea Domnul i S-a arătat și i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avraam; nu te teme, pentru că Eu sunt cu tine; te voi binecuvânta și-ți voi înmulți urmașii datorită robului Meu Avraam.“

25Isaac a zidit acolo un altar și a chemat Numele Domnului; el și-a întins cortul în acel loc, iar sclavii săi au săpat acolo o fântână.

26După aceea, Abimelek a venit la el din Gherar, împreună cu Ahuzat, sfetnicul său, și cu Pihol, conducătorul oștirii sale.

27Isaac i-a întrebat: De ce ați venit la mine, când voi m-ați urât și m-ați izgonit de la voi?

28Ei i-au răspuns: Vedem clar că Domnul este cu tine și ne-am gândit că trebuie să încheiem un jurământ între noi. Să încheiem acest legământ între noi:

29promite-ne că nu ne vei face nici un rău, așa cum nici noi nu ne-am atins de tine și ți-am făcut numai bine, lăsându-te să pleci în pace. Acum tu ești binecuvântat de Domnul.

30Isaac le-a dat un ospăț, iar ei au mâncat și au băut.

31A doua zi, dimineața, s-au sculat devreme și au încheiat împreună legământul; apoi Isaac i-a lăsat să plece, iar ei au plecat de la el în pace.

32În aceeași zi, sclavii lui Isaac au venit și l-au anunțat despre fântâna pe care o săpaseră, zicându-i că au dat de apă.

33El i-a pus numele Șeba f  . De aceea numele cetății este Beer-Șeba până în ziua de azi.

Binecuvântarea și fuga lui Iacov în Padan-Aram

34La vârsta de patruzeci de ani, Esau s-a căsătorit cu Iudita, fiica hititului Beeri, și cu Basmat, fiica hititului Elon,

35însă ele au fost o sursă de amărăciune pentru Isaac și Rebeca.

Copyright information for NTLR