a+ 28:3 Ebr.: El-Șadai
b+ 28:4 Vezi nota de la 12:7; și în v. 14
c+ 28:14 Vezi nota de la 12:7; și în v. 14
d+ 28:19 Betel înseamnă Casa lui Dumnezeu
e+ 28:21-22 Sau: tatăl meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, 22 iar

Genesis 28

1Isaac l-a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și i-a poruncit astfel: „Să nu-ți iei o soție dintre canaanite.

2Ci du-te de îndată în Padan-Aram, la familia lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia-ți de acolo o soție dintre fiicele lui Laban, fratele mamei tale.

3Dumnezeul cel Atotputernic a să te binecuvânteze, să te facă roditor și să te înmulțească, pentru ca să ajungi o mulțime de popoare.

4El să-ți dea, ție și urmașilor tăi b, binecuvântarea dată lui Avraam, pentru ca astfel să iei în stăpânire țara în care locuiești acum, țara pe care Dumnezeu i-a promis-o lui Avraam.“

5Astfel, Isaac l-a trimis pe Iacov și acesta s-a dus în Padan-Aram, la Laban, fiul arameului Betuel și fratele Rebecăi, mama lui Iacov și a lui Esau.

6Esau a văzut că Isaac l-a binecuvântat pe Iacov, l-a trimis în Padan-Aram ca să-și ia o soție de acolo și că, atunci când l-a binecuvântat, i-a poruncit să nu-și ia o soție dintre canaanite,

7precum și că Iacov i-a ascultat pe tatăl său și pe mama sa și s-a dus în Padan-Aram.

8Esau și-a dat seama că tatălui său, Isaac, nu-i plăceau canaanitele.

9El s-a dus la ismaeliți și a luat-o de soție pe Mahalat, sora lui Nebaiot și fiica lui Ismael, fiul lui Avraam, pe lângă soțiile pe care le avea.

Visul lui Iacov la Betel

10Iacov a plecat din Beer-Șeba și s-a dus la Haran.

11A ajuns într-un anumit loc și, pentru că soarele asfințise, a rămas acolo peste noapte. A luat o piatră, și-a pus-o sub cap și s-a culcat acolo.

12El a avut un vis în care a văzut o scară care se rezema cu un capăt pe pământ, iar cu celălalt atingea cerul; îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau pe ea,

13iar Domnul stătea la capătul ei de sus. El i-a zis: „Eu sunt Domnul , Dumnezeul strămoșului tău, Avraam, și Dumnezeul lui Isaac; teritoriul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale c.

14Urmașii tăi vor fi ca pulberea pământului și te vei întinde spre apus și spre răsărit, spre nord și spre sud. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate prin tine și prin sămânța ta.

15Eu voi fi cu tine, te voi păzi oriunde vei merge și te voi aduce înapoi în această țară; nu te voi părăsi până nu voi împlini ceea ce ți-am promis.“

16Când s-a trezit din somn, Iacov a zis: „Cu siguranță Domnul este în acest loc, iar eu n-am știut!“

17I s-a făcut frică și a spus: „Cât de înfricoșător este acest loc! Aceasta nu este altceva decât casa lui Dumnezeu; aceasta este poarta cerului.“

18Iacov s-a sculat dis-de-dimineață, a luat piatra care fusese sub capul lui, a ridicat-o ca stâlp de aducere-aminte și a turnat untdelemn pe vârful ei.

19El a numit acel loc Betel d, deși, înainte, numele cetății era Luz.

20Apoi Iacov a făcut un jurământ, zicând: „Dacă Dumnezeu va fi cu mine, dacă mă va păzi în această călătorie pe care o fac și îmi va da hrană să mănânc și haine să mă îmbrac,

21astfel încât mă voi întoarce în pace acasă la tatăl meu, și dacă Domnul va fi Dumnezeul meu,

22atunci e această piatră, pe care am așezat-o ca stâlp de aducere-aminte, va fi «casa lui Dumnezeu»; și din tot ceea ce îmi vei da, Îți voi da a zecea parte.“

Copyright information for NTLR