a+ 31:19 Idoli ai casei, așa cum erau penații în mitologia etruscă și romană; peste tot în capitol
b+ 31:21 Eufrat
c+ 31:24 Lit.: să nu-i spui nimic lui Iacov, nici bine, nici rău; și în v. 29
d+ 31:47 Aramaicul Iegar - Sahaduta înseamnă Movila Mărturiei
e+ 31:47 Ebraicul Galed înseamnă Movila Mărturiei
f+ 31:49 Mițpa înseamnă Turn de Veghe

Genesis 31

Fuga lui Iacov de la Laban

1Iacov a auzit că fiii lui Laban ziceau: „Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru; el a câștigat toată această bogăție din averea tatălui nostru.“

2Iacov a observat, de asemenea, că Laban nu-l mai privea cu bunăvoință, așa cum o făcuse înainte.

3Atunci Domnul i-a zis lui Iacov: „Intoarce-te în țara strămoșilor tăi, la rudele tale, iar Eu voi fi cu tine.“

4Iacov a trimispe cineva să le cheme pe Rahela și pe Lea pe câmp, unde se afla turma sa

5și le-a zis: Văd că tatăl vostru nu mă mai privește cu bunăvoință, așa cum a făcut-o înainte, dar Dumnezeul tatălui meu a fost cu mine.

6Voi știți că i-am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea;

7totuși tatăl vostru m-a înșelat și mi-a schimbat plata de zece ori, dar Dumnezeu nu i-a permis să-mi facă rău.

8Dacă el spunea: „Mieii pestriți vor fi plata ta“, atunci toate oile fătau miei pestriți; dacă el spunea: „Mieii vărgați vor fi plata ta“, atunci toate oile fătau miei vărgați.

9Astfel, Dumnezeu a luat turmele tatălui vostru și mi le-a dat mie.

10Pe vremea când oile erau în călduri, am avut un vis în care am văzut că berbecii care săreau pe oi erau vărgați, pestriți și cu pete.

11Apoi Îngerul lui Dumnezeu m-a chemat pe nume în vis. „Iată-mă!“ i-am răspuns eu.

12El mi-a spus: „Ridică-ți ochii și privește că toți berbecii care sar pe oi sunt vărgați, pestriți și cu pete, pentru că am văzut tot ceea ce ți-a făcut Laban.

13Eu sunt Dumnezeul Betelului, unde ai uns un stâlp și Mi-ai făcut un jurământ. Acum scoală-te, ieși din această țară și întoarce-te în țara ta natală.“

14Atunci Rahela și Lea i-au răspuns: Mai este vreo parte de moștenire pentru noi în familia tatălui nostru?

15Din moment ce ne-a vândut și a și folosit argintul luat pe noi, nu suntem văzute de către el ca niște străine?

16De fapt, toate bogățiile pe care Dumnezeu le-a luat de la tatăl nostru ne aparțin nouă și copiilor noștri; prin urmare fă tot ceea ce ți-a spus Dumnezeu.

17Iacov s-a sculat, și-a pus copiii și soțiile pe cămile

18și și-a luat toate turmele și toate lucrurile pe care le-a acumulat în Padan-Aram, ca să meargă la tatăl său, Isaac, în Canaan.

19În timp ce Laban s-a dus să-și tundă oile, Rahela a furat terafimii a  care-i aparțineau tatălui ei.

20Iacov l-a înșelat pe arameul Laban, pentru că nu i-a spus că pleacă.

21Astfel, el a fugit cu tot ce avea; s-a sculat, a trecut râul b  și s-a îndreptat spre regiunea muntoasă a Ghiladului.

Laban îl urmărește pe Iacov

22După trei zile, lui Laban i s-a spus că Iacov a fugit.

23Atunci, Laban, însoțit de rudele sale, l-a urmărit pe Iacov timp de șapte zile și l-a ajuns în regiunea muntoasă a Ghiladului.

24Dar Dumnezeu i S-a arătat arameului Laban noaptea într-un vis și i-a zis: „Ai grijă să nu-l ameninți cu nimic pe Iacov c  !“

25Iacov își așezase cortul în regiunea muntoasă a Ghiladului când l-a ajuns Laban, iar acesta și-a așezat tabăra împreună cu rudele sale tot acolo.

26Laban i-a zis lui Iacov: Ce-ai făcut? M-ai înșelat și mi-ai luat fiicele ca pe niște captive de război.

27De ce ai fugit pe ascuns, de ce m-ai înșelat și nu mi-ai spus nimic? Te-aș fi lăsat să pleci cu bucurie și cu cântece de tamburină și liră.

28Nu m-ai lăsat nici măcar să-mi sărut nepoții și fiicele?! Te-ai purtat nechibzuit.

29Am putere să-ți fac rău, dar Dumnezeul tatălui tău mi-a vorbit azi noapte, zicând: „Ai grijă să nu-l ameninți cu nimic pe Iacov!“

30Dar acum că ai plecat, pentru că ți-era tare dor de familia tatălui tău, de ce mi-ai furat terafimii ?

31Iacov i-a răspuns lui Laban: Eu am plecat pentru că m-am temut gândindu-mă că îți vei lua fiicele de la mine cu forța.

32Dar cel la care-ți vei găsi terafimii nu va rămâne în viață. Caută, înaintea rudelor noastre, ce ai la mine și ia. Iacov nu știa însă că Rahela furase terafimii .

33Laban a intrat în cortul lui Iacov, în cortul Leei și în cortul celor două sclave, dar n-a găsit nimic. După ce a ieșit din cortul Leei, a intrat în cortul Rahelei.

34Rahela luase terafimii , îi pusese sub șaua cămilei și se așezase deasupra lor. Laban a căutat peste tot în cort, dar nu i-a găsit.

35Rahela i-a zis tatălui său: „Să nu se mânie stăpânul meu pe mine din cauză că nu mă pot ridica înaintea ta, pentru că mi-a venit rânduiala femeilor.“ El a căutat, dar nu a găsit terafimii .

36Atunci Iacov s-a mâniat și l-a mustrat pe Laban, spunându-i: Care este greșeala mea? Care este păcatul meu, de m-ai urmărit cu atâta înverșunare?

37Deși ai căutat prin toate bunurile mele, ai găsit ceva care să aparțină gospodăriei tale? Pune-l aici, înaintea rudelor mele și înaintea rudelor tale, pentru ca ele să judece între noi doi!

38Am stat la tine timp de douăzeci de ani; oile și caprele tale au fătat la vreme, iar eu n-am mâncat berbeci din turma ta.

39Nu ți-am adus animale sfâșiate de fiare sălbatice, ci eu însumi sufeream pierderea; o cereai din mâna mea, fie că era furată ziua, fie noaptea.

40Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea înghețam de frig, astfel încât îmi pierea somnul.

41Așa am petrecut douăzeci de ani în gospodăria ta; ți-am slujit paisprezece ani pentru cele două fiice ale tale și șase ani pentru turma ta, dar tu mi-ai schimbat plata de zece ori.

42Dacă Dumnezeul tatălui meu, Dumnezeul lui Avraam și Cel de Care se teme Isaac, n-ar fi fost cu mine, cu siguranță m-ai fi lăsat acum să plec cu mâinile goale. Dar Dumnezeu a văzut suferința mea și truda mâinilor mele și te-a mustrat azi noapte.

43Laban i-a răspuns lui Iacov: Fetele sunt fetele mele, copiii sunt copiii mei, turmele sunt turmele mele: tot ce vezi îmi aparține. Dar ce pot face eu astăzi pentru aceste fete ale mele sau pentru copiii pe care ele i-au născut?

44Haide să încheiem un legământ care să fie mărturie între mine și tine.

45Astfel, Iacov a luat o piatră și a așezat-o în picioare.

46Laban le-a zis rudelor sale: „Adunați niște pietre“; ei au adunat niște pietre, au făcut din ele o movilă și au mâncat pe ea.

47Laban a numit-o Iegar-Sahaduta d  , iar Iacov a numit-o Galed e  .

48Laban a zis: Această movilă este astăzi martoră între mine și tine. De aceea a fost numită Galed.

49Ea a mai fost numită și Mițpa f  , pentru că el a zis: Domnul să vegheze între mine și tine chiar și atunci când suntem departe unul de celălalt.

50Dacă te vei purta rău cu fiicele mele sau dacă îți vei mai lua și alte soții pe lângă fiicele mele, deși nimeni altcineva nu va fi cu noi, adu-ți aminte că Dumnezeu este martor între mine și tine.

51Laban i-a mai zis lui Iacov: Iată această movilă și stâlpul pe care l-am așezat între mine și tine!

52Această movilă și stâlpul sunt martori că nu voi trece de această movilă la tine, pentru ca să-ți fac rău și că nici tu nu vei trece de această movilă și de acest stâlp la mine, pentru ca să-mi faci rău.

53Fie ca Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Nahor, Dumnezeul tatălui lor, să judece între noi. Iacov a jurat pe Cel de Care se temea tatăl său, Isaac;

54apoi a adus o jertfă pe munte și și-a invitat rudele să mănânce; după ce au mâncat, au petrecut noaptea pe munte.

55A doua zi, dimineața, Laban s-a sculat devreme, și-a sărutat nepoții și fiicele și i-a binecuvântat; apoi a plecat și s-a întors acasă.

Copyright information for NTLR