a+ 33:17 Sukot înseamnă Adăposturi
b+ 33:18 Sau: a ajuns la Șalem (sau: Salem ), o cetate a lui Șehem
c+ 33:19 Unitate de măsură arhaică cu origine și greutate necunoscută
d+ 33:20 El - Elohe - Israel înseamnă Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel sau El, Dumnezeul lui Israel

Genesis 33

Întâlnirea dintre Iacov și Esau

La un moment dat, Iacov și-a ridicat privirea și l-a văzut pe Esau venind cu patru sute de bărbați. Atunci el și-a împărțit copiii între Lea, Rahela și cele două sclave.

Le-a pus pe cele două sclave împreună cu copiii lor în față, apoi pe Lea împreună cu copiii ei, iar la urmă de tot pe Rahela cu Iosif.

El însuși s-a așezat înaintea lor și s-a plecat până la pământ de șapte ori în timp ce se apropia de fratele său.

Dar Esau a alergat să-l întâmpine și l-a îmbrățișat; și-a pus mâinile în jurul gâtului său, l-a sărutat, apoi au plâns împreună.

Când Esau și-a ridicat privirea și a văzut femeile și copiii, a întrebat: Cine sunt aceștia care vin în urma ta? Sunt copiii cu care Dumnezeu l-a binecuvântat pe slujitorul tău, a răspuns Iacov.

Apoi sclavele și copiii lor s-au apropiat și s-au plecat înaintea lui Esau;

de asemenea, Lea și copiii ei s-au apropiat și s-au plecat înaintea lui; iar în cele din urmă, Iosif și Rahela s-au apropiat și s-au plecat și ei înaintea lui.

Esau a întrebat: Ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceea pe care am întâlnit-o? Să găsesc bunăvoință la stăpânul meu, a răspuns Iacov.

Eu am destul, frate, i-a spus Esau; păstrează ce ai pentru tine.

10 Dar Iacov i-a răspuns: Nu, te rog! Dacă am găsit bunăvoință la tine, primește darul meu, căci, cu adevărat, atunci când ți-am văzut fața, parcă aș fi văzut fața lui Dumnezeu, iar tu ai fost binevoitor cu mine.

11 Te rog, primește binecuvântarea mea, care ți-a fost adusă, pentru că Dumnezeu a fost bun cu mine și am de toate. Astfel, Iacov a insistat, iar Esau a primit.

12 Apoi Esau a zis: Hai să pornim și să ne continuăm călătoria; eu voi merge înaintea ta.

13 Însă Iacov i-a răspuns: Stăpânul meu știe că pruncii sunt plăpânzi și că trebuie să am grijă de oile și vitele care alăptează; dacă sunt silite la drum o singură zi, toate vor muri.

14 Să meargă stăpânul meu înaintea slujitorului său, iar eu voi veni încet, la pas cu turma care este înaintea mea și cu copiii, până voi ajunge la stăpânul meu, în Seir.

15 Esau i-a zis: Atunci, dă-mi voie să las câțiva dintre oamenii mei cu tine. Pentru ce asta? a răspuns Iacov. Mi-ajunge să găsesc bunăvoință la stăpânul meu.

16 În aceeași zi, Esau s-a întors în Seir.

17 Însă Iacov a călătorit spre Sucot unde și-a zidit o casă și a făcut adăposturi pentru turmele sale; de aceea acel loc se numește Sucot a .

18 Întorcându-se din Padan-Aram, Iacov a ajuns în siguranță în cetatea Șehem b , care se află în Canaan, și și-a așezat tabăra în fața cetății.

19 Cu o sută de chesita c , el a cumpărat de la fiii lui Hamor, tatăl lui Șehem, partea de teren pe care și-a întins cortul.

20 Acolo a ridicat un altar și l-a numit El-Elohe-Israel d .

Copyright information for NTLR