a+ 35:4 Purtați ca amulete; obicei religios păgân (vezi Osea 2:13 )
b+ 35:7 El - Betel înseamnă Dumnezeul Betelului
c+ 35:8 Alon - Bakut înseamnă Stejarul Bocetului
d+ 35:10 Iacov înseamnă Cel care ține de călcâi (la figurat: Înșelător )
e+ 35:10 Israel înseamnă El se luptă cu Dumnezeu
f+ 35:11 Ebr.: El-Șadai
g+ 35:12 Vezi noza de la 12:7
h+ 35:15 Betel înseamnă Casa lui Dumnezeu
i+ 35:18 Ben-Oni înseamnă Fiul necazului meu
j+ 35:18 Beniamin înseamnă Fiul dreptei mele sau Fiul născut în sud, deosebindu-l de ceilalți fii care s-au născut în nord; cu fața spre răsărit, sudul se află la dreapta

Genesis 35

Întoarcerea lui Iacov la Betel

1Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov astfel: „Scoală-te, du-te la Betel, locuiește acolo și zidește un altar pentru Dumnezeul Care ți S-a arătat pe când fugeai de fratele tău, Esau.“

2Iacov le-a spus celor din familia sa și tuturor celor care erau cu el: „Îndepărtați zeii care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele,

3pentru ca să ne sculăm și să mergem la Betel unde voi zidi un altar pentru Dumnezeul Care mi-a răspuns în ziua necazului meu și Care a fost cu mine pe oriunde am umblat.“

4Ei i-au dat lui Iacov toți zeii pe care-i aveau și cerceii a  pe care-i purtau în urechi. După ce i-a îngropat sub terebintul care se afla lângă Șehem,

5au pornit la drum. Groaza lui Dumnezeu a cuprins cetățile din împrejurimi, astfel încât nimeni nu i-a urmărit.

6Iacov a ajuns la Luz, adică Betel, care se află în Canaan, împreună cu toți cei care erau cu el.

7Acolo a zidit un altar și a pus acelui loc numele El-Betel b  , pentru că Dumnezeu Însuși i Se arătase acolo, pe când fugea de fratele său, Esau.

8Debora, doica Rebecăi, a murit și a fost îngropată sub un stejar, mai jos de Betel; de aceea stejarul a fost numit Alon-Bakut c  .

9După ce Iacov s-a întors din Padan-Aram, Dumnezeu i S-a arătat din nou, l-a binecuvântat

10și i-a zis: „Numele tău este Iacov; dar nu te vei mai numi Iacov d  , ci numele tău va fi Israel e  .“ Și l-a numit Israel.

11Dumnezeu i-a mai zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atoputernic f  : fii roditor și înmulțește-te; un neam și o mulțime de neamuri vor ieși din tine, chiar regi vor ieși din coapsele tale.

12Țara pe care le-am dat-o lui Avraam și Isaac ți-o voi da ție și seminței g  tale după tine.“

13Apoi Dumnezeu S-a înălțat de la el, din locul în care îi vorbise.

14Iacov a așezat un stâlp de piatră în locul în care Dumnezeu îi vorbise și a turnat o jertfă de băutură și untdelemn pe el.

15Iacov a numit locul în care Dumnezeu îi vorbise, Betel h  .

Moartea Rahelei și a lui Isaac

16După aceea au plecat din Betel și, înainte de a ajunge la Efrata, pe Rahela au apucat-o durerile nașterii. A avut o naștere grea.

17Pe când era în durerile nașterii, moașa i-a zis: „Nu te teme, pentru că mai ai un fiu.“

18În timp ce își dădea sufletul, pentru că era pe moarte, Rahela i-a pus băiatului numele Ben-Oni i  ; însă tatăl său i-a pus numele Beniamin j  .

19Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul spre Efrata, adică Betleem.

20Iacov a așezat un stâlp pe mormântul ei, stâlp care se află pe mormântul Rahelei și astăzi.

21Israel și-a continuat călătoria și și-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder.

22În timp ce Israel locuia în acel ținut, Ruben s-a dus și s-a culcat cu Bilha, țiitoarea tatălui său, dar Israel a aflat despre acest lucru. Iacov avea doisprezece fii.

23Fiii Leei au fost: Ruben, întâiul născut al lui Iacov; Simeon, Levi, Iuda, Isahar și Zabulon.

24Fiii Rahelei au fost: Iosif și Beniamin.

25Fiii Bilhei, sclava Rahelei, au fost: Dan și Neftali.

26Fiii Zilpei, sclava Leei, au fost: Gad și Așer. Aceștia au fost fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram.

Moartea lui Isaac

27Iacov a ajuns la tatăl său, Isaac, în Mamre, lângă Chiriat-Arba, adică Hebron, unde au locuit ca străini Avraam și Isaac.

28Isaac a trăit o sută optzeci de ani.

29El și-a dat ultima suflare și astfel a murit bătrân și sătul de zile, fiind adăugat la poporul său; iar Esau și Iacov, fiii săi, l-au îngropat.

Copyright information for NTLR