a+ 36:1 Vezi nota de la 2:4
b+ 36:12 Vezi nota de la 22:24
c+ 36:16 TM; PentSam, v. 11 și 1 Cron. 1:36 nu conțin Korah
d+ 36:24 Siriacă; VUL: izvoarele cu apă termală; sensul termenului ebraic este nesigur
e+ 36:27 În 1 Cron. 1:42 apare, susținută de cele mai multe mss ebraice, varianta Iaakan
f+ 36:31 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei
g+ 36:37 Probabil Eufratul
h+ 36:39 Cele mai multe mss ale TM; multe mss ale TM, PentSam și Siriacă, precum și 1 Cron. 1:50: Hadad

Genesis 36

Urmașii lui Esau

Aceștia au fost urmașii a  lui Esau, adică Edom:

Esau și-a luat soții dintre canaanite: pe Ada, fiica hititului Elon, pe Oholibama, fiica lui Ana, fiul hivitului Țivon,

și pe Basmat, fiica lui Ismael și sora lui Nebaiot.

Ada i l-a născut lui Esau pe Elifaz, Basmat i l-a născut pe Reuel,

iar Oholibama i-a născut pe Ieuș, pe Ialam și pe Korah. Aceștia au fost fiii lui Esau, care i s-au născut în Canaan.

Esau și-a luat soțiile, fiii, fiicele, pe toți cei din casa lui, vitele, toate animalele și averile pe care le-a strâns în Canaan și s-a mutat de lângă fratele său, Iacov, într-o altă țară,

pentru că proprietățile lor erau prea mari ca ei să locuiască împreună; țara în care locuiau nu mai avea loc pentru turmele lor.

Astfel, Esau, adică Edom, s-a așezat în regiunea muntoasă a Seirului.

Aceștia au fost urmașii lui Esau, tatăl edomiților din regiunea muntoasă a Seirului.

10 Iată care au fost numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, soția lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, soția lui Esau.

11 Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Țefo, Gatam și Chenaz.

12 Timna era țiitoarea b  lui Elifaz, fiul lui Esau; ea i l-a născut lui Elifaz pe Amalek. Aceștia au fost nepoții Adei, soția lui Esau.

13 Aceștia au fost fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza. Aceștia au fost nepoții Basmatei, soția lui Esau.

14 Aceștia au fost fiii Oholibamei, soția lui Esau și fiica lui Ana, fiul lui Țivon: ea i-a născut lui Esau pe Ieuș, pe Ialam și pe Korah.

15 Iată care au fost căpeteniile fiilor lui Esau: fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau au fost: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Țefo, căpetenia Chenaz,

16 căpetenia Korah c , căpetenia Gatam, căpetenia Amalek. Acestea au fost căpeteniile lui Elifaz în Edom; aceștia au fost nepoții Adei.

17 Aceștia au fost fiii lui Reuel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Șama, căpetenia Miza. Acestea au fost căpeteniile lui Reuel în țara Edom; aceștia au fost nepoții Basmatei, soția lui Esau.

18 Aceștia au fost fiii Oholibamei, soția lui Esau: căpetenia Ieuș, căpetenia Ialam, căpetenia Korah; acestea au fost căpeteniile Oholibamei, fiica lui Ana și soția lui Esau.

19 Aceștia au fost fiii lui Esau, adică Edom, și acestea au fost căpeteniile lor.

20 Aceștia au fost fiii horitului Seir, locuitorii țării: Lotan, Șobal, Țivon, Ana,

21 Dișon, Ețer și Dișan. Acestea au fost căpeteniile horiților, fiii lui Seir, în Edom.

22 Fiii lui Lotan au fost Hori și Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna.

23 Aceștia au fost fiii lui Șobal: Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onam.

24 Aceștia au fost fiii lui Țivon: Ayia și Ana; el este Ana, cel care a găsit izvoarele d  în pustie, pe când păștea măgarii tatălui său, Țivon.

25 Aceștia au fost copiii lui Ana: Dișon și Oholibama, fiica lui Ana.

26 Aceștia au fost fiii lui Dișon: Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.

27 Aceștia au fost fiii lui Ețer: Bilhan, Zaavan și Akan e .

28 Aceștia au fost fiii lui Dișan: Uț și Aran.

29 Acestea au fost căpeteniile horiților: căpetenia Lotan, căpetenia Șobal, căpetenia Țivon, căpetenia Ana,

30 căpetenia Dișon, căpetenia Ețer și căpetenia Dișan; acestea au fost căpeteniile horiților, potrivit cetelor lor în țara lui Seir.

Regii Edomului

31 Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste Israel f , au fost:

32 Bela, fiul lui Beor, a domnit în Edom; numele cetății sale era Dinhaba.

33 Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra, a domnit în locul lui.

34 Când Iobab a murit, Hușam, din țara temaniților, a domnit în locul lui.

35 Când Hușam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i-a învins pe midianiți la Moab, a domnit în locul lui; numele cetății sale era Avit.

36 Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

37 Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu g  a domnit în locul lui.

38 Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

39 Când Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit, Hadar h  a domnit în locul lui; numele cetății sale era Pau. Numele soției sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me-Zahab.

40 Numele căpeteniilor care provin din Esau, după clanurile și regiunile lor, sunt următoarele: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,

41 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

42 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar,

43 căpetenia Magdiel și căpetenia Iram.Acestea au fost căpeteniile Edomului, potrivit teritoriilor lor în țara pe care o stăpâneau. Esau a fost strămoșul edomiților.

Copyright information for NTLR