a+ 46:13 TM; PentSam, Siriacă și 1 Cron. 7:1: Pua
b+ 46:13 TM; PentSam și unele mss ale LXX (vezi și Num.26:24; 1 Cron. 1:7): Iașub
c+ 46:16 TM; PentSam, LXX și Num. 26:15: Țefon
d+ 46:20 Vezi nota la 41:45
e+ 46:27 TM; LXX: nouă fii
f+ 46:27 TM (vezi și Ex. 1:5 ); Q, LXX, F.A. 7:14 : șaptezeci și cinci; șaptezeci poate fi luat în sens tipologic, și nu literal, exprimând ideea de totalitate, anume că întregul Israel a intrat în Egipt
g+ 46:28 Vezi nota de la 45:10; și în v. 34

Genesis 46

Iacov și familia sa merg în Egipt

Israel a pornit în călătorie cu tot ce avea, iar când a ajuns la Beer-Șeba, a adus jertfe Dumnezeului tatălui său, Isaac.

Dumnezeu i-a vorbit lui Israel într-o vedenie de noapte și i-a zis: Iacove, Iacove! Iată-mă! a răspuns el.

Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău; nu te teme să te duci în Egipt, pentru că acolo te voi face un neam mare.

Eu Însumi voi merge cu tine în Egipt și te voi aduce înapoi, iar Iosif îți va închide ochii.

Apoi Iacov a plecat din Beer-Șeba. Fiii lui Israel i-au dus pe tatăl lor, Iacov, pe copiii și pe soțiile lor în carele pe care Faraon le trimisese să-i aducă.

Iacov și toți urmașii săi și-au luat turmele și averile, pe care le-au adunat în Canaan, și au venit să locuiască în Egipt.

El i-a adus cu el în Egipt pe fiii, pe nepoții, pe fiicele și pe nepoatele sale; adică pe toți urmașii.

Acestea sunt numele israeliților (Iacov și urmașii săi) care au venit în Egipt: Ruben, întâiul născut al lui Iacov,

și fiii lui Ruben: Hanoh, Palu, Hețron și Carmi.

10 Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Țohar și Saul, fiul unei canaanite.

11 Fiii lui Levi: Gherșon, Chehat și Merari.

12 Fiii lui Iuda: Er, Onan, Șela, Pereț și Zerah; dar Er și Onan au murit în Canaan. Fiii lui Pereț au fost Hețron și Hamul.

13 Fiii lui Isahar: Tola, Puva a , Iov b  și Șimron.

14 Fiii lui Zabulon: Sered, Elon și Iahleel.

15 Aceștia au fost fiii Leei, pe care ea i-a născut lui Iacov în Padan-Aram; ea îi mai născuse și o fiică, pe nume Dina. Toți fiii și fiicele sale au fost în număr de treizeci și trei.

16 Fiii lui Gad: Țifion c , Haghi, Șuni, Ețbon, Eri, Arodi și Areli.

17 Fiii lui Așer: Imna, Ișva, Ișvi și Beria. Sora lor a fost Serah. Fiii lui Beria: Heber și Malchiel.

18 Aceștia au fost copiii Zilpei, pe care Laban i-a dat-o ca sclavă fiicei sale Lea; pe aceștia i-a născut ea lui Iacov, fiind în total șaisprezece persoane.

19 Fiii Rahelei, soția lui Iacov: Iosif și Beniamin.

20 În țara Egiptului, lui Iosif i s-au născut Manase și Efraim pe care i i-a născut Asnat, fiica lui Poti-Fera, preotul din On d .

21 Fiii lui Beniamin: Bela, Becher, Așbel, Ghera, Naaman, Ehi, Roș, Mupim, Hupim și Ard.

22 Aceștia au fost fiii Rahelei, care i s-au născut lui Iacov, fiind în total paisprezece persoane.

23 Fiul lui Dan: Hușim.

24 Fiii lui Neftali: Iahțeel, Guni, Iețer și Șilem.

25 Aceștia au fost copiii Bilhei, pe care Laban i-a dat-o fiicei sale Rahela; pe aceștia i-a născut ea lui Iacov, fiind în total șapte persoane.

26 Toți cei care au mers cu Iacov în Egipt, care erau urmașii lui direcți, fără a socoti soțiile fiilor săi, erau în total șaizeci și șase de persoane.

27 Lui Iosif i s-au născut doi fii e  în Egipt; astfel, toți cei din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, erau șaptezeci f .

Iacov se așază în Goșen

28 Iacov l-a trimis pe Iuda înainte la Iosif pentru a afla drumul spre Goșen g . Când au ajuns în Goșen,

29 Iosif și-a pregătit carul și s-a dus să-l întâmpine pe tatăl său acolo. Când a ajuns la el, l-a îmbrățișat și a plâns pe umărul lui multă vreme.

30 Apoi Israel i-a zis lui Iosif: „Acum pot să mor, căci am văzut că încă trăiești.“

31 Iosif le-a zis fraților săi și familiei tatălui său: „Mă duc la Faraon să-i spun: «Frații mei și familia tatălui meu, care erau în Canaan, au venit la mine.

32 Acești oameni sunt păstori, deoarece cresc vite; ei și-au adus turmele, cirezile și tot ceea ce au.»

33 Când Faraon vă va chema și vă va întreba despre ocupația voastră,

34 voi să-i răspundeți că sunteți păstori încă din tinerețe, asemenea strămoșilor voștri. Astfel, veți putea locui în ținutul Goșen, pentru că toți păstorii sunt detestați de către egipteni.“

Copyright information for NTLR