a+ 46:13 TM; PentSam, Siriacă și 1 Cron. 7:1: Pua
b+ 46:13 TM; PentSam și unele mss ale LXX (vezi și Num.26:24; 1 Cron. 1:7): Iașub
c+ 46:16 TM; PentSam, LXX și Num. 26:15: Țefon
d+ 46:20 Vezi nota la 41:45
e+ 46:27 TM; LXX: nouă fii
f+ 46:27 TM (vezi și Ex. 1:5 ); Q, LXX, F.A. 7:14 : șaptezeci și cinci; șaptezeci poate fi luat în sens tipologic, și nu literal, exprimând ideea de totalitate, anume că întregul Israel a intrat în Egipt
g+ 46:28 Vezi nota de la 45:10; și în v. 34

Genesis 46

Iacov și familia sa merg în Egipt

1Israel a pornit în călătorie cu tot ce avea, iar când a ajuns la Beer-Șeba, a adus jertfe Dumnezeului tatălui său, Isaac.

2Dumnezeu i-a vorbit lui Israel într-o vedenie de noapte și i-a zis: Iacove, Iacove! Iată-mă! a răspuns el.

3Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău; nu te teme să te duci în Egipt, pentru că acolo te voi face un neam mare.

4Eu Însumi voi merge cu tine în Egipt și te voi aduce înapoi, iar Iosif îți va închide ochii.

5Apoi Iacov a plecat din Beer-Șeba. Fiii lui Israel i-au dus pe tatăl lor, Iacov, pe copiii și pe soțiile lor în carele pe care Faraon le trimisese să-i aducă.

6Iacov și toți urmașii săi și-au luat turmele și averile, pe care le-au adunat în Canaan, și au venit să locuiască în Egipt.

7El i-a adus cu el în Egipt pe fiii, pe nepoții, pe fiicele și pe nepoatele sale; adică pe toți urmașii.

8Acestea sunt numele israeliților (Iacov și urmașii săi) care au venit în Egipt: Ruben, întâiul născut al lui Iacov,

9și fiii lui Ruben: Hanoh, Palu, Hețron și Carmi.

10Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Țohar și Saul, fiul unei canaanite.

11Fiii lui Levi: Gherșon, Chehat și Merari.

12Fiii lui Iuda: Er, Onan, Șela, Pereț și Zerah; dar Er și Onan au murit în Canaan. Fiii lui Pereț au fost Hețron și Hamul.

13Fiii lui Isahar: Tola, Puva a, Iov b și Șimron.

14Fiii lui Zabulon: Sered, Elon și Iahleel.

15Aceștia au fost fiii Leei, pe care ea i-a născut lui Iacov în Padan-Aram; ea îi mai născuse și o fiică, pe nume Dina. Toți fiii și fiicele sale au fost în număr de treizeci și trei.

16Fiii lui Gad: Țifion c, Haghi, Șuni, Ețbon, Eri, Arodi și Areli.

17Fiii lui Așer: Imna, Ișva, Ișvi și Beria. Sora lor a fost Serah. Fiii lui Beria: Heber și Malchiel.

18Aceștia au fost copiii Zilpei, pe care Laban i-a dat-o ca sclavă fiicei sale Lea; pe aceștia i-a născut ea lui Iacov, fiind în total șaisprezece persoane.

19Fiii Rahelei, soția lui Iacov: Iosif și Beniamin.

20În țara Egiptului, lui Iosif i s-au născut Manase și Efraim pe care i i-a născut Asnat, fiica lui Poti-Fera, preotul din On d.

21Fiii lui Beniamin: Bela, Becher, Așbel, Ghera, Naaman, Ehi, Roș, Mupim, Hupim și Ard.

22Aceștia au fost fiii Rahelei, care i s-au născut lui Iacov, fiind în total paisprezece persoane.

23Fiul lui Dan: Hușim.

24Fiii lui Neftali: Iahțeel, Guni, Iețer și Șilem.

25Aceștia au fost copiii Bilhei, pe care Laban i-a dat-o fiicei sale Rahela; pe aceștia i-a născut ea lui Iacov, fiind în total șapte persoane.

26Toți cei care au mers cu Iacov în Egipt, care erau urmașii lui direcți, fără a socoti soțiile fiilor săi, erau în total șaizeci și șase de persoane.

27Lui Iosif i s-au născut doi fii e în Egipt; astfel, toți cei din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, erau șaptezeci f.

Iacov se așază în Goșen

28Iacov l-a trimis pe Iuda înainte la Iosif pentru a afla drumul spre Goșen g. Când au ajuns în Goșen,

29Iosif și-a pregătit carul și s-a dus să-l întâmpine pe tatăl său acolo. Când a ajuns la el, l-a îmbrățișat și a plâns pe umărul lui multă vreme.

30Apoi Israel i-a zis lui Iosif: „Acum pot să mor, căci am văzut că încă trăiești.“

31Iosif le-a zis fraților săi și familiei tatălui său: „Mă duc la Faraon să-i spun: «Frații mei și familia tatălui meu, care erau în Canaan, au venit la mine.

32Acești oameni sunt păstori, deoarece cresc vite; ei și-au adus turmele, cirezile și tot ceea ce au.»

33Când Faraon vă va chema și vă va întreba despre ocupația voastră,

34voi să-i răspundeți că sunteți păstori încă din tinerețe, asemenea strămoșilor voștri. Astfel, veți putea locui în ținutul Goșen, pentru că toți păstorii sunt detestați de către egipteni.“

Copyright information for NTLR