a+ 5:1 Vezi nota de la 2:4
b+ 5:1 Sau: pe Adam
c+ 5:2 Ebr.: Adam
d+ 5:29 Noe sună asemănător cu termenul ebraic pentru alinare, tihnă

Genesis 5

Urmașii lui Adam până la Noe

1Aceasta este cartea genealogiei a lui Adam. În ziua în care l-a creat pe om b, Dumnezeu l-a făcut după asemănarea Sa.

2I-a creat bărbat și femeie; în ziua în care i-a creat, i-a binecuvântat și le-a dat numele de „om c“.

3La vârsta de o sută treizeci de ani, lui Adam i s-a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său, iar el i-a pus numele Set.

4După nașterea lui Set, Adam a mai trăit opt sute de ani și i s-au mai născut și alți copii: fii și fiice.

5Astfel, Adam a trăit în total nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.

6La vârsta de o sută cinci ani, lui Set i s-a născut Enoș.

7După nașterea lui Enoș, Set a mai trăit opt sute șapte ani și i s-au mai născut și alți copii: fii și fiice.

8Astfel, Set a trăit în total nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

9La vârsta de nouăzeci de ani, lui Enoș i s-a născut Chenan.

10După nașterea lui Chenan, Enoș a mai trăit opt sute cincisprezece ani și i s-au mai născut și alți copii: fii și fiice.

11Astfel, Enoș a trăit în total nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12La vârsta de șaptezeci de ani, lui Chenan i s-a născut Mahalalel.

13După nașterea lui Mahalalel, Chenan a mai trăit opt sute patruzeci de ani și i s-au mai născut și alți copii: fii și fiice.

14Astfel, Chenan a trăit în total nouă sute zece ani; apoi a murit.

15La vârsta de șaizeci și cinci de ani, lui Mahalalel i s-a născut Iared.

16După nașterea lui Iared, Mahalalel a mai trăit opt sute treizeci de ani și i s-au mai născut și alți copii: fii și fiice.

17Astfel, Mahalalel a trăit în total opt sute nouăzeci și cinci de ani; apoi a murit.

18La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, lui Iared i s-a născut Enoh.

19După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și i s-au mai născut și alți copii: fii și fiice.

20Astfel, Iared a trăit în total nouă sute șaizeci și doi de ani; apoi a murit.

21La vârsta de șaizeci și cinci de ani, lui Enoh i s-a născut Metușelah.

22După nașterea lui Metușelah, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani și i s-au mai născut și alți copii: fii și fiice.

23Astfel, toate zilele lui Enoh au fost de trei sute șaizeci și cinci de ani.

24Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l-a luat.

25La vârsta de o sută optzeci și șapte de ani, lui Metușelah i s-a născut Lameh.

26După nașterea lui Lameh, Metușelah a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și i s-au mai născut și alți copii: fii și fiice.

27Astfel, Metușelah a trăit în total nouă sute șaizeci și nouă de ani; apoi a murit.

28La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, lui Lameh i s-a născut un fiu

29căruia i-a pus numele Noe d, zicând: „El ne va mângâia în munca și truda mâinilor noastre care vin din pământul pe care Domnul l-a blestemat.

30După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani și i s-au mai născut și alți copii: fii și fiice.

31Astfel, Lameh a trăit în total șapte sute șaptezeci și șapte de ani; apoi a murit.

32La vârsta de cinci sute de ani, lui Noe i s-au născut Sem, Ham și Iafet.

Copyright information for NTLR