a+ 6:3 Sau: nu se va lupta
b+ 6:3 Sau: pentru că el este trup, cu sensul de natură mortală ori pervertită
c+ 6:4 Ebr.: Nefilim („Cei căzuți“), oameni de înălțime și putere neobișnuită (vezi Num. 13:31-33 )
d+ 6:7 Vezi nota de la 1:24; și în v. 20
e+ 6:9 Vezi nota de la 2:4
f+ 6:14 Probabil o specie de chiparos
g+ 6:14 Sau: Fă-o (probabil cu sensul de a o căptuși ) cu trestie
h+ 6:15 Un cot măsura între 45-55 cm ( 50 cm ); aproximativ 150 m, 25 m, 15 m
i+ 6:16 Sau: fereastră
j+ 6:16 Un cot măsura între 45 cm (cotul standard evreiesc) și 52 cm (cotul regal și cel babilonian); aproximat la 0,5 m; aproximativ 1,2 m lungime și 0,75 m lățime și înălțime)

Genesis 6

Potopul

1Când oamenii au început să se înmulțească pe pământ și li s-au născut fiice,

2fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase și și-au luat dintre ele ca soții pe acelea pe care și le-au ales.

3Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne a  pentru totdeauna în om, pentru că el este carne b  ; zilele lui vor fi în număr de o sută douăzeci de ani.“

4Pe pământ trăiau uriași c  în zilele acelea – și chiar și după aceea, când fiii lui Dumnezeu au intrat la fiicele oamenilor și ele le-au născut copii. Aceștia au fost eroii din vechime, oameni cu renume.

5Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinație a gândurilor din mintea lui era tot timpul numai înspre rău.

6Domnului I-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ și s-a întristat în inima Lui.

7El a zis: „Îl voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l-am creat, atât pe el, cât și vitele, animalele mici d  și păsările cerului, pentru că Îmi pare rău că le-am făcut.“

8Dar Noe a găsit har înaintea Domnului.

9Aceasta este istoria e  lui Noe. Noe a fost un om drept și integru între cei din generația sa; el a umblat cu Dumnezeu.

10Noe a avut trei fii: Sem, Ham și Iafet.

11Pământul era corupt înaintea lui Dumnezeu și plin de violență.

12Dumnezeu a văzut că pământul era corupt, pentru că toate creaturile de pe pământ își stricaseră căile.

13Dumnezeu i-a zis lui Noe: „Sfârșitul tuturor creaturilor este hotărât înaintea Mea, pentru că pământul este plin de violență din cauza lor; le voi distruge împreună cu pământul.

14Fă-ți o arcă din lemn de gofer f  . Fă-i niște încăperi g  și acoper-o cu smoală pe dinăuntru și pe dinafară.

15Să o faci astfel: lungimea ei să fie de trei sute de coți, lățimea – de cincizeci, iar înălțimea – de treizeci h  .

16Fă-i un acoperiș i  pe care să-l prelungești cu un cot j  . Pune ușa arcei pe o parte a sa. Să faci arca cu trei punți: una jos, a doua la mijloc, iar a treia sus.

17Eu voi aduce un potop de apă pe pământ ca să distrug toate creaturile de sub ceruri, care au suflare de viață în ele; și tot ce este pe pământ va pieri.

18Dar voi face un legământ cu tine, iar tu vei intra în arcă împreună cu fiii tăi, cu soția ta și cu soțiile fiilor tăi.

19Să aduci în arcă câte o pereche din fiecare fel de viețuitoare, ca să le ții vii împreună cu tine. Această pereche să fie mascul și femelă.

20Să vină la tine înăuntru, ca să le ții vii, câte o pereche din fiecare fel de păsări, din fiecare fel de animale sălbatice și din fiecare fel de animale mici care mișună pe pământ.

21Ia cu tine din fiecare fel de mâncare și depoziteaz-o; ea va sluji drept hrană pentru tine și pentru ele.“

22Noe a făcut toate aceste lucruri așa cum i-a poruncit Dumnezeu.

Copyright information for NTLR