a+ 7:8 Vezi nota de la 1:24; și în vs. 14, 23
b+ 7:20 Aproximativ 7,5 m

Genesis 7

1Apoi Domnul i-a zis lui Noe: „Intră în arcă, tu și toată familia ta, pentru că am văzut că, din această generație, doar tu ești drept înaintea Mea.

2Ia cu tine șapte perechi din toate animalele curate, mascul și femelă, și câte o pereche din animalele necurate, mascul și femelă.

3Ia câte șapte perechi din păsările cerului, mascul și femelă, ca să le păstrezi vie sămânța pe pământ,

4pentru că, peste șapte zile, voi trimite ploaie pe pământ timp de patruzeci de zile și patruzeci de nopți și voi șterge de pe pământ toate viețuitoarele pe care le-am făcut.“

5Noe a făcut toate aceste lucruri așa cum i-a poruncit Domnul.

6Noe avea șase sute de ani când au venit apele potopului pe pământ.

7Noe a intrat în arcă împreună cu fiii săi, cu soția sa și cu soțiile fiilor săi, pentru ca să scape de apele potopului.

8Dintre vitele curate și necurate, dintre păsările și toate animalele mici care mișună pe pământ a

9au intrat în arca lui Noe două câte două, mascul și femelă, așa cum Dumnezeu i-a poruncit lui Noe.

10După șapte zile, au venit pe pământ apele potopului.

11În al șase sutelea an al vieții lui Noe, în a șaptesprezecea zi a lunii a doua, toate fântânile marelui adânc au țâșnit, iar stăvilarele cerului s-au deschis.

12Ploaia a căzut pe pământ timp de patruzeci de zile și patruzeci de nopți.

13Noe, fiii săi, Sem, Ham și Iafet, soția sa, precum și cele trei soții ale fiilor săi au intrat în arcă în aceeași zi

14și împreună cu ei, toate viețuitoarele potrivit felurilor lor, toate animalele potrivit felurilor lor, toate animalele mici care mișună pe pământ, potrivit felurilor lor și toate păsările potrivit felurilor lor – toate păsările și toate creaturile înaripate.

15Dintre toate creaturile care au suflare de viață în ele, au intrat în arca lui Noe două câte două.

16Animalele, mascul și femelă dintre toate creaturile, au intrat în arca lui Noe, așa cum Dumnezeu i-a poruncit acestuia; apoi Domnul l-a închis înăuntru.

17Potopul a ținut patruzeci de zile pe pământ; apele au crescut și au înălțat arca, iar ea s-a ridicat cu mult deasupra pământului.

18Apele s-au ridicat și au crescut mult pe pământ, iar arca plutea deasupra apelor.

19Apele s-au ridicat așa de mult pe pământ, încât toți munții înalți de sub cerul întreg au fost acoperiți.

20Apele s-au ridicat deasupra munților, acoperindu-i cu aproape cincisprezece coți b.

21Toate creaturile care mișunau pe pământ au pierit: păsări, vite, animale sălbatice, toate animalele mici care mișună pe pământ și toți oamenii.

22Toate creaturile de pe uscat, care aveau în nări suflare de viață, au murit.

23Dumnezeu a șters de pe pământ toate viețuitoarele: om și vite, animale mici și păsări ale văzduhului; toate au fost șterse de pe pământ. Doar Noe a rămas împreună cu cei care erau cu el în arcă.

24Apele au fost mari pe pământ timp de o sută cincizeci de zile.

Copyright information for NTLR