a+ 9:4 Vezi Lev. 17:14
b+ 9:1-7 Vezi 1:28-30
c+ 9:9 Lit.: sămânța; vezi nota de la 3:15
d+ 9:20 Sau: Noe, om al pământului, a fost primul care a plantat o vie.
e+ 9:25 Sau: să fie cel mai de jos dintre sclavii fraților săi.
f+ 9:27 Iafet sună asemănător cu termenul ebraic pentru a extinde

Genesis 9

Legământul lui Dumnezeu cu Noe

Dumnezeu i-a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: „Fiți roditori, înmulțiți-vă și umpleți pământul.

Frica și groaza de voi să fie peste toate viețuitoarele pământului, peste păsările cerului, peste toate creaturile care mișună pe pământ și peste toți peștii mării. Ele vă sunt date în stăpânire.

Tot ce se mișcă și are viață vă va fi hrană. Așa cum v-am dat plantele verzi, acum vă dau totul.

Dar să nu mâncați carne cu viața ei, adică cu sânge. a 

Pentru sângele vieților voastre voi cere socoteală; voi cere socoteală de la orice vietate. Iar din mâna omului, voi cere socoteală pentru viața semenului său.

Cine varsă sângele omului, de om sângele-i va fi vărsat, căci după chipul lui Dumnezeu l-a făcut Dumnezeu pe om.

Iar voi, fiți roditori și înmulțiți-vă; răspândiți-vă pe pământ și înmulțiți-vă pe el.“ b 

Apoi Dumnezeu le-a spus lui Noe și fiilor săi:

„Fac un legământ cu voi, cu urmașii c  voștri

10 și cu toate viețuitoarele care au fost cu voi – păsările, vitele și toate animalele sălbatice care au fost cu voi, toate cele care au ieșit din arcă – cu toate viețuitoarele de pe pământ.

11 Închei un legământ cu voi: niciodată nu vor mai fi distruse toate creaturile de apele vreunui potop și niciodată nu va mai fi vreun potop care să distrugă pământul.“

12 Dumnezeu a mai zis: „Acesta este semnul legământului pe care îl fac cu voi și cu toate viețuitoarele care au fost cu voi, pentru toate generațiile viitoare:

13 pun în nori curcubeul Meu; el va fi semnul legământului dintre Mine și pământ.

14 Când voi aduce nori peste pământ, iar curcubeul se va vedea în nori,

15 Îmi voi aminti de legământul pe care l-am făcut cu voi și cu toate viețuitoarele de toate felurile. Apele nu vor mai deveni niciodată potop care să distrugă toate creaturile.

16 Când curcubeul va fi în nori, îl voi vedea și Îmi voi aminti de legământul veșnic dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de toate felurile care sunt pe pământ.“

17 Dumnezeu i-a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut cu toate creaturile care sunt pe pământ.“

Fiii lui Noe

18 Fiii lui Noe, care au ieșit din arcă, au fost: Sem, Ham și Iafet. Ham a fost tatăl lui Canaan.

19 Aceștia trei au fost fiii lui Noe și din ei s-au răspândit oameni pe tot pământul.

20 Noe a început să lucreze pământul și a plantat o vie d .

21 El a băut vin, s-a îmbătat și s-a dezbrăcat în cortul său.

22 Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și le-a spus despre acest lucru celor doi frați ai săi de afară.

23 Dar Sem și Iafet au luat o haină, și-au pus-o pe umeri, au intrat în cort mergând cu spatele și au acoperit goliciunea tatălui lor; fețele lor erau întoarse, astfel încât ei n-au văzut goliciunea tatălui lor.

24 Când Noe s-a trezit din beție și a aflat ce i-a făcut fiul său cel tânăr,

25 a zis: „Blestemat să fie Canaan; să fie cel mai de jos dintre sclavi pentru frații săi.“ e 

26 Noe a mai zis: „Binecuvântat să fie Domnul , Dumnezeul lui Sem, iar Canaan să-i fie sclav.

27 Fie ca Dumnezeu să mărească teritoriul lui Iafet f ; el să locuiască în corturile lui Sem, iar Canaan să-i fie sclav.“

28 După potop Noe a mai trăit trei sute cincizeci de ani.

29 Astfel, Noe a trăit în total nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit.

Copyright information for NTLR