a+ 2:1 Sau: și ce voi răspunde când voi fi mustrat.
b+ 2:2 Lit.: pentru ca cel care o citește să fugă; sau: tăblițe, / ca să se poată citi ușor!
c+ 2:3 Sau: așteaptă-L, / căci El
d+ 2:4 Sau: Privește la cel îngâmfat!
e+ 2:4 Sau: credincioșia
f+ 2:5 TM; Q: bogăția
g+ 2:5 Sau: înșală; / cel mândru nu va supraviețui
h+ 2:5 Ebr.: Șeol
i+ 2:6 Sau: și de cel ce se împovărează cu datorii!
j+ 2:7 În ideea că Babilonul este acum el însuși dator celor pe care i-a jefuit; sau: cei pe care i-ai împrumutat
k+ 2:10 Sau: tale, / nimicind o mulțime de popoare / și păcătuind în (sau: împotriva ) sufletul tău.
l+ 2:13 Ebr.: YHWH Țevaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel ( Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cerești ( Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26 ); (3) la îngeri ( Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2 ); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers
m+ 2:15 Sau: Vai de tine, care-i dai semenului tău să bea! / Îi torni mânia ta (sau: otrava ta ) până-l îmbeți; sau: Vai de tine, care-i dai semenului tău să bea / din vasul mâniei tale, până-l îmbeți
n+ 2:16 Q, Aquila, VUL, Siriacă (vezi și LXX); TM: și arată-ți prepuțul
o+ 2:17 Lit.: te va acoperi; cf. Is. 14:8, babilonienii au distrus pădurile Libanului, folosind foarte mult lemn de cedru în construirea palatelor și a templelor. În urma distrugerii Babilonului, aceste lemne îi vor acoperi
p+ 2:17 Probabil cu referire la expedițiile de vânătoare; ideea care se desprinde este că babilonienii au distrus orice formă de viață

Habakkuk 2

1Voi sta la locul meu de strajă și mă voi așeza în turnul cetățuii. Voi veghea ca să văd ce-mi va spune DOMNULși ce-mi va răspunde cu privire la plângerea mea a  .

Răspunsul DOMNULUI

2Domnul mi-a răspuns, zicându-mi: – Scrie viziunea, graveaz-o clar pe tăblițe, pentru ca un herald să poată alerga cu ea b  !

3Căci este o viziune care încă așteaptă vremea împlinirii! Ea mărturisește despre sfârșit și nu va minți! Dacă ți se pare că întârzie, așteapt-o, căci c  va veni cu siguranță și nu va întârzia!

4Iată, s-a îngâmfat! d  Nu-i este neprihănit sufletul în el; însă cel drept va trăi prin credința e  lui.

5Într-adevăr, vinul f  îl înșală; este un om mândru și niciodată mulțumit g  ; el își mărește pofta ca Locuința Morților h  și este nesățios ca moartea, atunci când strânge la sine toate neamurile și adună la sine toate popoarele.

6Oare nu vor face toate acestea, pe seama lui, zicale, satire și ghicitori, zicându-se: „Vai de cel ce adună ce nu este al lui – dar oare până când? – și de cel ce se îmbogățește cu lucruri luate drept garanții i  !

7Oare nu se vor ridica dintr-odată cei ce te-au împrumutat j  ? Oare nu se vor trezi cei ce te fac să tremuri? Vei ajunge astfel o pradă pentru ei.

8Fiindcă ai jefuit multe neamuri, toate popoarele care vor rămâne te vor jefui! Căci ai vărsat sângele oamenilor și ai săvârșit violență pe pământ, împotriva cetăților și împotriva tuturor celor ce locuiesc în ele!

9Vai de cel ce strânge câștiguri necinstite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape din mâna nenorocirii!

10Ți-ai plănuit, de fapt, rușinea casei tale; retezând o mulțime de popoare, sufletul tău a păcătuit. k 

11Căci piatra din zid va striga, iar grinda dintre căpriorii casei îi va răspunde!

12Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge și întemeiază un oraș prin nedreptate!

13Să nu fie oare de la Domnul Oștirilor l  faptul că popoarele se trudesc doar pentru a hrăni focul și neamurile se ostenesc pentru nimic?

14Căci pământul va fi umplut de cunoștința slavei Domnului , așa cum apele acoperă fundul mării.

15Vai de cel ce dă semenului său să bea, de cel care-și deșartă burduful până-l îmbată m  , ca să-i vadă goliciunea!

16Te vei sătura de rușine, în loc de slavă! Acum bea și tu și clatină-te n  ! Îți va veni și ție rândul să iei cupa din dreapta Domnului și va veni rușinea și peste slava ta!

17Căci violența față de Liban se va întoarce o  împotriva ta, și nimicirea fiarelor te va îngrozi p  din pricină că ai vărsat sângele oamenilor și ai săvârșit violență pe pământ, împotriva cetăților și împotriva tuturor celor ce locuiesc în ele!

18La ce folosește un idol, pe care l-a cioplit făuritorul? La ce ajută un chip turnat, care învață minciuni? Făuritorul se încrede în propria lui lucrare, deși ceea ce a făcut sunt doar niște idoli muți.

19Vai de cel ce zice lemnului: «Trezește-te!» sau pietrei mute: «Scoală-te!» Poate ea să dea învățătură? Iată că este acoperită cu aur și argint, dar nu este nici o suflare în ea!

20Domnul însă este în Templul Său cel sfânt! Tot pământul să tacă înaintea Lui!“

Copyright information for NTLR