a+ 3:1 Termen cu sens nesigur, însemnând probabil un cântec cu un ritm foarte dinamic (mai apare doar în titlul Ps. 7 )
b+ 3:2 Lit.: și-n mijlocul anilor
c+ 3:2 Lit.: în mijlocul anilor; posibil și cu sensul de în decursul timpului
d+ 3:3 Acțiunile verbelor din vs. 3-15 pot fi traduse și la timpul trecut; profetul vorbește despre lucrările mărețe ale lui Dumnezeu din trecutul lui Israel, lucrări care vor fi repetate în viitor. Profetul vede însă aceste lucrări din viitor ca realizate deja (vezi v. 7, de exemplu; așa-numitul perfect profetic întâlnit și la ceilalți profeți)
e+ 3:3 Termen muzical desemnând probabil un interludiu instrumental; și în vs. 9, 13
f+ 3:6 Sau: cutremură
g+ 3:7 Cușan și Midian erau triburi arabe ce trăiau în vecinătatea Edomului
h+ 3:9 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; vezi Ier. 47:6-7
i+ 3:13 Aici probabil cu sensul de țară, neam
j+ 3:14 Sau: Ai străpuns capul războinicilor lui cu propriile-i săgeți, / atunci când aceștia
k+ 3:14 Sau: în secret (lit.: în ascunzătoare )

Habakkuk 3

Rugăciunea profetului

1Rugăciunea profetului Habacuc. De cântat precum un șighionot . a

2– Doamne , am auzit de faima Ta! Lucrările Tale, Doamne , îmi inspiră teamă! Lucrează și în cursul acestor ani b! Fă-le cunoscute și odată cu trecerea acestor ani c! Dar, la mânie, adu-Ți aminte de îndurare!

3Dumnezeu vine d din Teman și Cel Sfânt – din muntele Paran. Sela eSplendoarea Lui acoperă cerurile, iar lauda Lui umple pământul.

4Strălucirea Lui este ca lumina și din mâna Lui ies raze; acolo îi este ascunsă puterea.

5Înaintea Lui merge molima, iar flacăra calcă pe urmele Sale.

6El se oprește și măsoară f pământul; se uită și face popoarele să tremure. Munții cei trainici se sfărâmă, iar dealurile cele vechi se pleacă. Cărările Lui sunt veșnice.

7Am văzut corturile lui Cușan în necaz și colibele țării lui Midian g tremurând.

8S-a înfuriat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se arată mânia Ta? Împotriva mării s-a aprins furia Ta, de ai încălecat pe caii Tăi și Te-ai suit în carul Tău de biruință?

9Arcul Îți este dezvelit, iar săgețile se află sub jurământ, la dispoziția poruncii Tale. hSela Tu despici pământul prin râuri.

10Munții Te-au văzut și s-au cutremurat. Potopul de ape s-a revărsat, iar adâncul și-a făcut auzit glasul și și-a înălțat valurile.

11Soarele și luna s-au oprit în înălțimi la sclipirea săgeților Tale care pornesc, la strălucirea lăncii Tale scânteietoare.

12Tu străbați pământul cu indignare și treieri neamurile cu mânie.

13Ai ieșit ca să-Ți eliberezi poporul, ca să-l izbăvești pe unsul Tău. Tu ai zdrobit căpetenia din casa i răutății, l-ai dezbrăcat din cap până-n picioare! Sela

14I-ai străpuns capul cu propriile-i săgeți, atunci când războinicii lui j s-au dezlănțuit ca să ne împrăștie! Bucuria lor a fost atuncica a celor ce-l devorează pe sărac fără să știe nimeni k.

15Tu pășești pe mare cu caii Tăi, agitând apele cele mari.

16Când am auzit, mi s-a cutremurat trupul! La vestea aceasta, mi-au fremătat buzele! Mi-a intrat putrezirea în oase și am început să tremur din genunchi! Totuși voi aștepta liniștit ziua necazului ce se va abate peste poporul care ne va ataca.

17Chiar dacă smochinul nu înflorește și în vii nu mai este rod, chiar dacă lipsește rodul din măslin și ogoarele nu mai dau hrană, chiar dacă turma din țarc este nimicită și nu mai sunt vite în grajduri,

18eu tot mă voi bucura în Domnul și mă voi veseli în Dumnezeul mântuirii mele!

19Domnul , Stăpânul, este tăria mea! El îmi face picioarele ca ale căprioarelor și mă face să pășesc pe înălțimile mele.Pentru dirijor. De cântat cu instrumentele mele cu corzi.

Copyright information for NTLR