a+ 1:1 29 august 520 î.Cr.
b+ 1:2 Ebr.: YHWH Țevaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel ( Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cerești ( Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26 ); (3) la îngeri ( Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2 ); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
c+ 1:15 21 septembrie 520 î.Cr.

Haggai 1

Porunca de a reconstrui Templul

În al doilea an al domniei împăratului Darius, în prima zi a lunii a șasea a , Cuvântul DOMNULUI le-a vorbit prin profetul Hagai lui Zerub-Babel, fiul lui Șealtiel, guvernatorul lui Iuda, și lui Iosua, fiul lui Iehoțadak, marele preot, astfel:

„Așa vorbește DOMNUL Oștirilor b : «Poporul acesta zice că încă n-a venit vremea pentru rezidirea Casei Domnului.»“

Apoi Cuvântul DOMNULUI le-a vorbit prin profetul Hagai astfel:

„Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu lemn, în timp ce Casa aceasta este în ruine?“

Acum, așa vorbește DOMNUL Oștirilor: „Uitați-vă cu atenție la căile voastre!

Ați semănat mult, dar ați adunat puțin! Mâncați, dar tot nu vă săturați! Beți, dar tot nu vă potoliți setea! Vă îmbrăcați, dar tot nu vă este cald, iar plata pe care o câștigați o puneți într-o pungă spartă!“

Așa vorbește DOMNUL Oștirilor: „Uitați-vă cu atenție la căile voastre!

Duceți-vă la munte, aduceți lemne și rezidiți Casa, ca astfel Eu să-Mi găsesc plăcerea în ea și să fiu onorat, zice DOMNUL.

V-ați așteptat la mult, dar iată că ați adunat puțin, iar când ați adus recolta acasă, am spulberat-o! De ce? zice DOMNUL Oștirilor. Deoarece Casa Mea zace în ruine, în timp ce fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui!

10 De aceea cerurile nu v-au mai dat roua, iar pământul nu și-a mai dat recolta!

11 Am chemat seceta peste țară, peste munți și peste grâne, peste must, peste ulei și peste ceea ce rodește pământul, peste oameni, peste animale și peste toată truda mâinilor voastre!“

Răspunsul poporului

12 Atunci Zerub-Babel, fiul lui Șealtiel, Iosua, fiul lui Iehoțadak, marele preot, și întreaga rămășiță a poporului au ascultat de glasul DOMNULUI , Dumnezeul lor, și de cuvintele profetului Hagai, pentru că DOMNUL , Dumnezeul lor, îl trimisese. Și poporul s-a temut de DOMNUL.

13 Apoi Hagai, mesagerul DOMNULUI , a spus poporului mesajul DOMNULUI : „Eu sunt cu voi!“, zice DOMNUL.

14 Astfel DOMNUL a trezit duhul lui Zerub-Babel, fiul lui Șealtiel, guvernatorul lui Iuda, duhul lui Iosua, fiul lui Iehoțadak, marele preot, și duhul întregii rămășițe a poporului. Ei au venit și au început lucrarea la Casa DOMNULUI Oștirilor, Dumnezeul lor,

15 în a douăzeci și patra zi a lunii a șasea, în al doilea an c  al domniei împăratului Darius.

Copyright information for NTLR