a+ 2:1 17 octombrie 520 î.Cr.
b+ 2:10 18 decembrie 520 î.Cr.
c+ 2:15 Vezi și v. 18; sau, mai puțin probabil: ceea ce s-a întâmplat până azi
d+ 2:20 18 decembrie 520 î.Cr.

Haggai 2

Splendoarea noului Templu

În a douăzeci și una zi a lunii a șaptea a , DOMNUL a vorbit prin profetul Hagai astfel:

„Vorbește-le lui Zerub-Babel, fiul lui Șealtiel, guvernatorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Iehoțadak, marele preot, și rămășiței poporului astfel:

«Cine a mai rămas dintre voi, care a văzut această Casă în slava ei de dinainte? Cum o vedeți acum? Nu pare ea ca o nimica în ochii voștri?

Acum însă, fii tare, Zerub-Babel, zice DOMNUL. Fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iehoțadak, marele preot! Fiți tari și voi, tot poporul țării, zice DOMNUL , și lucrați! Căci Eu sunt cu voi, zice DOMNUL Oștirilor,

potrivit promisiunii legământului pe care l-am încheiat cu voi la ieșirea voastră din Egipt. Duhul Meu rămâne în mijlocul vostru. Nu vă temeți!

Căci așa vorbește DOMNUL Oștirilor: ‘Peste puțină vreme, voi zgudui încă o dată cerul și pământul, marea și uscatul.

Voi clătina toate neamurile și astfel bogățiile tuturor neamurilor vor veni la Mine, iar Eu voi umple de slavă această Casă, zice DOMNUL Oștirilor.

Al Meu este argintul, al Meu este aurul, zice DOMNUL Oștirilor.

Slava acestei Case din urmă va fi mai mare decât a celei dintâi, zice DOMNUL Oștirilor, iar în locul acesta voi aduce pace!’ zice DOMNUL Oștirilor.»“

Mustrări și promisiuni

10 În a douăzeci și patra zi a lunii a noua a celui de-al doilea an b  al domniei lui Darius, Cuvântul DOMNULUI a venit la profetul Hagai și i-a zis:

11 „Așa vorbește DOMNUL Oștirilor: «Întreabă-i pe preoți ce spune Legea:

12 dacă un om duce în poala hainei sale carne sfințită și atinge cu poala hainei sale pâine, bucate fierte, vin, ulei sau orice alt fel de mâncare, vor fi acestea sfințite?»“ Preoții au răspuns: „Nu!“

13 Hagai a mai zis: „Dar dacă cineva, care este necurat prin faptul că s-a atins de un trup mort, atinge unul dintre aceste lucruri, va deveni el necurat?“ Preoții au răspuns: „Da, va deveni necurat!“

14 Atunci Hagai a zis: „Tot așa este și poporul acesta, tot așa este și neamul aceasta înaintea Mea, zice DOMNUL , și tot așa sunt toate lucrările mâinilor lor! Ceea ce-Mi aduc ei acolo ca jertfăeste necurat!

15 Și acum, uitați-vă cu atenție la ceea ce se întâmplă începând de azi c ! Până să se fi pus piatră pe piatră la Templul DOMNULUI ,

16 cum era? Când cineva venea la o grămadă de douăzeci de măsuri de grâu, găsea doar zece, iar când venea la teascul de struguri pentru a scoate cincizeci de măsuri de vin, găsea doar douăzeci.

17 Am lovit toate lucrările mâinilor voastre cu filoxeră, mucegai și grindină, dar tot nu v-ați întors la Mine, zice DOMNUL.

18 Uitați-vă cu atenție la ceea ce se întâmplă începând de azi, din a douăzeci și patra zi a lunii a noua, din ziua în care a fost pusă temelia la Templul DOMNULUI! Uitați-vă cu atenție:

19 mai este sămânță în hambar? Până acum nici via, nici smochinul, nici rodiul și nici măslinul n-au dat rod. Dar din ziua aceasta voi binecuvânta!“

Promisiunea DOMNULUI făcută lui Zerub-Babel

20 Cuvântul DOMNULUI a venit a doua oară la Hagai, în a douăzeci și patra zi a lunii d , și i-a zis:

21 „Vorbește-i lui Zerub-Babel, guvernatorul lui Iuda, și spune-i: «Voi zgudui cerurile și pământul,

22 voi răsturna tronul regatelor, voi nimici puterea regatelor neamurilor și voi răsturna carele de război și pe cei ce le cârmuiesc; caii și călăreții lor vor cădea, fiecare prin sabia propriului frate!

23 În ziua aceea, zice DOMNUL Oștirilor, te voi lua pe tine, robul Meu Zerub-Babel, fiul lui Șealtiel, zice Domnul , și te voi face precum inelul cu sigiliu, căci pe tine te-am ales, zice DOMNUL Oștirilor.»“

Copyright information for NTLR