a+ 1:5 Vezi Ps. 2:7
b+ 1:5 Vezi 2 Sa 7:14; 1 Cron. 17:13
c+ 1:6 Gr.: prototokos. Termenul înseamnă fie întâiul în ordine cronologică, putând fi tradus întâiul născut, fie întâiul în rang, același termen grecesc fiind folosit în LXX, Ps. 88:28 ( 89:27 în versiunea aceasta, precum și în altele) cu acest sens: Îl voi face întâiul Meu născut, cel mai mare dintre regii pământului. Modul în care este folosit termenul în acest psalm mesianic indică mai degrabă prioritatea în rang, nu doar prioritatea în timp. Așadar, în unele contexte sensul primar al termenului tokos (a da naștere la) s-a pierdut. Aici accentul este pe prioritatea în rang pe care Isus o are peste întreaga creație
d+ 1:6 Vezi LXX, Deut. 32:43
e+ 1:7 Vezi Ps. 104:4
f+ 1:9 Vezi Ps. 45:6,7
g+ 1:12 Vezi Ps. 102:25-27
h+ 1:13 Vezi Ps. 110:1

Hebrews 1

Fiul, superior îngerilor

1În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri prin profeți de multe ori și în multe feluri,

2însă în aceste zile de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe Care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin Care a făcut veacurile.

3El, Care este oglindirea Slavei și reprezentarea exactă a naturii Lui și Care susține toate lucrurile prin Cuvântul puterii Lui, a realizat curățirea de păcate și S-a așezat la dreapta Măreției, în înălțimi,

4devenind cu atât mai superior decât îngerii, cu cât Numele pe care l-a moștenit este mai minunat decât al lor.

5Căci căruia dintre îngeri i-a zis vreodată: „Tu ești Fiul Meu! Astăzi Te-am născut!“ a?Și, din nou: „Eu voi fi Tatăl Lui, iar El va fi Fiul Meu.“ b

6Și, din nou, când Îl aduce în lume pe întâiul născut c, spune: „Toți îngerii lui Dumnezeu să I se închine!“ d

7Iar despre îngeri spune: „Din vânturi El Își face îngeri și din flăcări de foc – slujitori.“ e

8Însă despre Fiul zice: „Tronul Tău, Dumnezeule, este pentru veci de veci, iar sceptrul Împărăției Tale este un sceptru al dreptății!

9Tu ai iubit dreptatea și ai urât răutatea; de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarășii Tăi.“ f

10Și: „Tu, Doamne, ai întemeiat la început pământul, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.

11Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină.

12Le vei înfășura ca pe un veșmânt și vor fi schimbate ca pe o haină. Tu însă rămâi Același și anii Tăi nu se vor sfârși.“ g

13Dar căruia dintre îngeri i-a zis vreodată: „Șezi la dreapta Mea până voi face din dușmanii Tăi așternut al picioarelor Tale!“ h?

14Nu sunt ei toți duhuri slujitoare, trimise să-i slujească pe cei ce urmează să moștenească mântuirea?

Copyright information for NTLR