a+ 1:7 Sau: pentru puțină vreme, și în v. 9
b+ 2:8 Vezi Ps. 8:4-6
c+ 2:12 Vezi Ps. 22:22
d+ 2:13 Vezi Is. 8:17
e+ 2:13 Vezi Is. 8:18
f+ 2:14 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator
g+ 2:16 Sau: că El nu de îngeri este preocupat, ci de
h+ 2:16 Termenul grecesc pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca, în cele mai multe cazuri, termenul să exprime o ambiguitate intenționată. Apostolul Pavel ( Gal. 3:16 ) aplică același termen, sămânță, lui Isus Cristos, demonstrând prin exegeza sa că promisiunea făcută lui Avraam își găsește împlinirea ultimă în Isus Cristos

Hebrews 2

O mântuire atât de mare

1De aceea, trebuie să dăm și mai multă atenție lucrurilor pe care le-am auzit, ca să nu fim îndepărtați dela ele.

2Căci dacă Cuvântul spus prin îngeri s-a dovedit sigur, iar fiecare abatere și neascultare și-a primit o pedeapsă dreaptă,

3cum vom scăpa noi, dacă suntem nepăsători față de o mântuire atât de mare?! Ea a fost spusă la început de Domnul și ne-a fost adeverită de către cei ce L-au auzit,

4în timp ce Dumnezeu Își întărea mărturia prin semne și diferite minuni și prin darurile Duhului Sfânt, împărțite după voia Lui.

Isus, făcut asemenea fraților Săi

5Nu îngerilor le-a supus El lumea viitoare, despre care vorbim,

6ci cineva a mărturisit solemn undeva, spunând: „Ce este omul ca să-Ți amintești de el și fiul omului ca să-Ți pese de el?

7Totuși, Tu l-ai făcut cu puțin a mai prejos decât pe îngeri și l-ai încoronat cu slavă și cu cinste;

8i-ai pus totul sub picioare.“ bDacă i le-a supus pe toate, n-a lăsat nimic care să nu-i fie supus, dar acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse.

9Îl vedem însă pe Isus, Care a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, încoronat acum cu slavă și onoare datorită morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, să guste moartea pentru toți.

10Cel pentru Care și prin Care sunt toate a considerat potrivit ca, pentru a duce mulți fii la slavă, să-L desăvârșească prin suferințe pe Autorul mântuirii lor.

11Căci atât Cel Ce sfințește, cât și cei ce sunt sfințiți sunt toți din Unul. De aceea, Lui nu-I este rușine să-i numească frați,

12spunând: „Voi vesti Numele Tău fraților Mei; Te voi lăuda în mijlocul adunării!“ c

13De asemenea, El spune: „Îmi voi pune încrederea în El!“ dȘi, din nou, El spune: „Iată-Mă, Eu și copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu!“ e

14Așadar, întrucât copiii sunt părtași sângelui și cărnii, El a devenit asemănător cu ei, pentru ca, prin moarte, să-l distrugă pe cel ce are puterea morții, care este diavolul f,

15și să-i elibereze pe cei care toată viața lor erau ținuți în sclavie prin frica de moarte.

16Este clar că El n-a venit să-i ajute pe îngeri, ci a venit să ajute g sămânța h lui Avraam.

17De aceea, El a trebuit să fie făcut în toate precum frații Lui, ca să poată fi un Mare Preot milos și credincios în slujba lui Dumnezeu și să facă ispășire pentru păcatele poporului.

18Pentru că El Însuși a fost ispitit prin ceea ce a suferit, El poate să-i ajute pe cei care sunt încercați.

Copyright information for NTLR