a+ 3:11 Vezi Ps. 95:7-11
b+ 3:15 Vezi Ps. 95:7, 8

Hebrews 3

Isus mai mare decât Moise

De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, gândiți-vă cu mare atenție la Isus, Apostolul și Marele Preot al credinței pe care o mărturisim.

El a fost credincios Celui Ce L-a desemnat, așa cum și Moise a fost credincios în toată casa Lui.

El a fost găsit vrednic de o slavă mai mare decât a lui Moise, așa cum constructorul unei case are mai multă onoare decât casa însăși.

Căci orice casă este construită de cineva, însă Cel Ce le-a zidit pe toate este Dumnezeu.

Moise a fost credincios ca slujitor în toată Casa lui Dumnezeu, ca să depună mărturie despre lucrurile care urmau a fi spuse,

dar Cristos a fost credincios ca Fiu peste toată Casa lui Dumnezeu, iar Casa Lui suntem noi, dacă păstrăm într-adevăr cu fermitate încrederea și lauda care aparțin nădejdii.

Avertizare împotriva necredinței

De aceea, așa cum spune Duhul Sfânt: „Astăzi dacă auziți glasul Lui,

nu vă împietriți inimile, ca atunci când v-ați răzvrătit, ca în ziua încercării în pustie,

când strămoșii voștri M-au pus la încercare și M-au ispitit, deși Îmi văzuseră lucrările

10 timp de patruzeci de ani! De aceea M-am mâniat pe generația aceasta și am zis: «Ei întotdeauna s-au rătăcit în inimile lor și n-au cunoscut căile Mele.»

11 De aceea am jurat în mânia Mea: «Nu vor intra în odihna Mea!»“ a 

12 Fiți atenți, fraților, ca nici unul dintre voi să nu aibă o inimă rea, necredincioasă, care să-l întoarcă de la Dumnezeul cel Viu,

13 ci încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi, atâta timp cât se spune „astăzi“, astfel încât nici unul dintre voi să nu fie împietrit prin înșelăciunea păcatului!

14 Noi avem parte de Cristos dacă păstrăm cu fermitate, până la sfârșit, încrederea pe care am avut-o la început.

15 Este spus: „Astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca atunci când v-ați răzvrătit!“ b 

16 Cine au fost cei ce au auzit și s-au răzvrătit? Nu toți cei ce au ieșit din Egipt prin Moise?

17 Și pe cine s-a mâniat El timp de patruzeci de ani? Nu pe cei care au păcătuit și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie?

18 Cui a jurat El că nu vor intra în odihna Lui, dacă nu celor care nu au ascultat?

19 Vedem că ei n-au putut intra din cauza necredinței.

Copyright information for NTLR