a+ 4:2 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
b+ 4:2 Unele mss conțin: pentru că ei nu au luat parte la credința celor ce au ascultat
c+ 4:3 Vezi Ps. 95:11; și în v. 5
d+ 4:4 Vezi Gen. 2:2
e+ 4:7 Vezi Ps. 95:7, 8
f+ 4:11 Sau: Să ne străduim
g+ 4:15 Lit: simpatiza cu

Hebrews 4

Odihna promisă de Dumnezeu

1De aceea, întrucât promisiunea intrării în odihna Lui rămâne încă deschisă, să avem grijă ca nici unul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu.

2Și nouă ne-a fost vestită Evanghelia a ca și lor, dar lor, cuvântul pe care l-au auzit nu le-a fost de nici un folos, pentru că cei care l-au auzit nu l-au unit cu credința b,

3însă cei care am crezut intrăm în acea odihnă, așa cum a spus: „De aceea am jurat în mânia Mea: «Nu vor intra în odihna Mea!»“ cȘi totuși lucrările Sale au fost terminate încă de la crearea lumii –

4pentru că a spus undeva, despre ziua a șaptea, astfel: „Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările Lui“ d

5și, din nou, în același loc: „Nu vor intra în odihna Mea!“

6Deci, fiindcă rămâne ca unii să intre în ea, și întrucât cei dintâi, cărora li s-a vestit Evanghelia, n-au intrat din cauza neascultării,

7El stabilește din nou o zi: „astăzi“, spunând, prin David, după atât de mult timp, așa cum a fost spus mai înainte: „Astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile!“ e

8Dacă Iosua le-ar fi dat odihnă, atunci Dumnezeu nu le -ar fi vorbit mai târziu despre o altă zi.

9Rămâne încă pentru poporul lui Dumnezeu o odihnă de Sabat,

10pentru că oricine intră în odihna Lui se va odihni de lucrările lui, ca și Dumnezeu de ale Sale.

11Să ne grăbim f deci să intrăm în acea odihnă, pentru ca nimeni să nu cadă printr-o neascultare ca a lor!

12Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu este viu și activ, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, străpungând până desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, și poate judeca gândurile și intențiile inimii.

13Nu este nimic care să poată fi ascuns de El, ci totul este gol și descoperit ochilor Lui, ai Celui înaintea Căruia trebuie să dăm socoteală.

Isus, Marele nostru Preot

14Așadar, fiindcă avem un Mare Preot Care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ne ținem tare de mărturisirea noastră.

15Căci n-avem un Mare Preot Care să nu poată avea milă de g slăbiciunile noastre, ci Unul Care a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără să păcătuiască.

16Așadar, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul harului, ca să primim îndurare și să găsim har care să ne ajute la timpul potrivit.

Copyright information for NTLR