a+ 5:5 Vezi Ps. 2:7
b+ 5:6 Vezi Ps. 110:4

Hebrews 5

1Orice mare preot este ales dintre oameni și desemnat să-I slujească lui Dumnezeu pentru ei, ca să aducă atât daruri, cât și jertfe pentru păcate.

2El poate fi blând cu cei neștiutori și rătăciți, pentru că el însuși este cuprins de slăbiciune.

3Și din pricina acestei slăbiciuni el trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale poporului.

4Nu el își ia această onoare, ci este chemat de Dumnezeu, așa cum a fost și Aaron.

5Tot astfel, nici Cristos nu S-a slăvit pe Sine, devenind Mare Preot, ci Dumnezeu I-a spus: „Tu ești Fiul Meu! Astăzi Te-am născut!“ a,

6așa cum spune și în altă parte: „Tu ești preot în veci potrivit rânduielii lui Melhisedek.“ b

7El, în timpul vieții Lui pe pământ, s-a rugat și a făcut cereri, cu strigăte puternice și cu lacrimi, către Cel Care a putut să-L scape de la moarte, și a fost auzit datorită reverenței Sale.

8Chiar dacă era Fiu, a învățat să asculte prin ceea ce a suferit

9și, fiind făcut desăvârșit, a devenit sursa unei mântuiri veșnice pentru toți cei care ascultă de El,

10fiind numit Mare Preot de către Dumnezeu, potrivit rânduielii lui Melhisedek.

Avertizare împotriva apostaziei

11Cu privire la aceasta avem multe să vă spunem, dar este greu de explicat, pentru că ați ajuns greoi la pricepere.

12De fapt, cu toate că acum trebuia să fiți învățători, voi aveți din nou nevoie de cineva care să vă învețe adevărurile elementare despre cuvintele lui Dumnezeu; aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare.

13Oricine se hrănește cu lapte nu este obișnuit cu învățătura despre dreptate, pentru că este copil.

14Însă hrana tare este pentru cei maturi, care, prin practică, și-au antrenat capacitatea de înțelegere pentru a distinge binele de rău.

Copyright information for NTLR