a+ 1:1 Ebr.: Ioaș, o variantă a lui Iehoaș
b+ 1:1 Osea a fost contemporan cu profeții Isaia, Amos și Mica (vezi primul verset din fiecare carte)
c+ 1:4 Izreel înseamnă Dumnezeu împrăștie [ sămânța ]; numele locului unde ia naștere dinastia lui Iehu, din care făcea parte Ieroboam (vezi 2 Regi 9:14-37 )
d+ 1:6 Faptul că lipsește pronumele posesiv (vezi v. 3 ) poate indica faptul că Lo-Ruhama și Lo-Ami (vezi și v. 8 ) nu erau copiii lui Osea, ci născuți în urma desfrâului
e+ 1:6 Lo-Ruhama înseamnă Ne-Iubită (sau Ne-Miluită), termenul iubire având aici sensul de compasiune, îndurare
f+ 1:9 Lo-Ami înseamnă Nu este poporul Meu
g+ 1:11 Sensul termenului este paralel cu Izreel ( Dumnezeu plantează ), în ideea că poporul va fi „plantat “ și va ajunge să locuiască întreaga țară
h+ 1:11 Aici Izreel trebuie luat cu sensul: Dumnezeu seamănă ( plantează )

Hosea 1

1Acesta este Cuvântul Domnului care a venit la Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Uzia, Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaș a  , regele lui Israel. b 

Soția și copiii lui Osea

2Când Domnul i-a vorbit pentru prima oară lui Osea, Domnul i-a zis astfel: „Du-te și ia-ți de soție o femeie desfrânată și copiii ai desfrânării, căci cei din țară s-au prostituat foarte mult, părăsindu-L pe Domnul. “

3El s-a dus și a luat-o de soție pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit și i-a născut un fiu.

4Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Izreel c  , căci peste puțin timp voi pedepsi Casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel și voi pune capăt monarhiei Casei lui Israel.

5În ziua aceea voi rupe arcul lui Israel în Valea Izreel.“

6Ea a zămislit din nou și a născut d  o fată. DOMNUL i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ruhama e  , căci nu voi mai avea milă de cei din Casa lui Israel, nu-i voi mai ierta.

7Totuși, voi avea milă de cei din Casa lui Iuda și-i voi izbăvi doar prin Domnul, Dumnezeul lor; deci nu-i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin luptă și nici prin cai sau călăreți“.

8După ce a înțărcat-o pe Lo-Ruhama , Gomera a zămislit iarăși și a născut un fiu.

9DOMNUL i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ami f  , căci voi nu sunteți poporul Meu, iar Eu nu sunt Dumnezeul vostru.

10Totuși israeliții vor fi nenumărați, ca nisipul mării, care nu poate fi nici măsurat, nici numărat. Și în locul unde li s-a spus: «Voi nu sunteți poporul Meu!», acolo vor fi numiți «fii ai Dumnezeului cel Viu».

11Fiii lui Iuda vor fi aduși laolaltă cu fiii lui Israel, își vor pune o singură căpetenie și se vor ridica g  din țară, căci mare va fi ziua lui Izreel h  !“

Copyright information for NTLR