a+ 10:5 Vezi nota de la 4:14
b+ 10:6 Vezi nota de la 5:13
c+ 10:6 Sau: de sfatul pe care l-a urmat; sau: de neascultarea sa.
d+ 10:8 Sau: din Aven, cu referire la Bet-Aven ( Casa nelegiuirii ), nume depreciativ dat Betelului ( Casa lui Dumnezeu )
e+ 10:9 Sau: Israele, / dar acolo ei au luat o hotărâre (vezi Jud. 19:30-20:10 )
f+ 10:9 Vezi Jud. 20:34-46
g+ 10:10 TM; cele mai multe mss LXX: Voi veni și
h+ 10:13 TM; LXX: în carele tale
i+ 10:14 Nume neatestat în alt loc din VT; posibil ca Șalman să fie identificat cu împăratul asirian Salmanasar al V-lea, 720-712 î.Cr., (vezi 2 Regi 17:3-6 ) sau cu Salmani, un rege moabit, menționat într-o listă asiriană cu regii care-i plăteau tribut lui Tiglat-Pileser al III-lea ( 745-727 î.Cr. )

Hosea 10

1„Israel era o vie mănoasă care dădea roade pentru sine. Cu cât avea mai multe roade, cu atât își înmulțea altarele; cu cât îi era mai bogată țara, cu atât își înfrumuseța mai mult stâlpii sacri.

2Inima le este împărțită. Acum dar să-și poarte osânda! El le va dărâma altarele și le va distruge stâlpii sacri.

3Apoi vor zice: «Nu avem rege pentru că nu ne-am temut de Domnul! Dar și dacă am avea un rege, ce ar putea face acesta pentru noi?»

4Ei rostesc cuvinte fără rost și, cu jurăminte false, încheie legăminte. De aceea litigiile răsar ca pelinul pe brazdele ogorului.

5Locuitorii Samariei sunt înmărmuriți din pricina vițelului din Bet-Aven a. Atât poporul lui, cât și preoții lui îl jelesc – cei care s-au bucurat de gloria lui – căci este luat de la ei și dus în exil.

6Da, chiar el va fi dus în Asiria, drept tribut pentru mărețul împărat b. Rușinea îl va cuprinde pe Efraim și Israel se va rușina de idolul său c.

7Samaria va fi distrusă, iar regele ei va fi ca o crenguță dusă de ape.

8Înălțimile răutății d, unde a păcătuit Israel, vor fi nimicite. Spini și mărăcini vor crește pe altarele lor. Atunci vor începe să zică munților: «Acoperiți-ne!» și dealurilor: «Cădeți peste noi!»

9Încă de pe vremea Ghivei ai început să păcătuiești, Israele, și ai continuat tot așa! eOare nu i-a prăpădit războiul pe nelegiuiții din Ghiva? f

10Când voi dori, g îi voi disciplina! Popoarele vor fi strânse împotriva lor, ca să-i lege pentru îndoita lor fărădelege!

11Efraim este o juncă deprinsă la jug, căreia îi place să treiere. De aceea îi voi pune un jug pe gâtul ei frumos. Eu voi mâna Efraimul, Iuda va trebui să are, iar Iacov va trebui să grăpeze.

12Semănați dreptatea și secerați roada îndurării! Desțeleniți-vă un ogor nou, căci este vremea să-L căutați pe Domnul, până când El va veni și va turna dreptatea peste voi.

13Ați cultivat însă răutatea și ați secerat nedreptatea; ați mâncat rodul minciunii. Pentru că te-ai încrezut în căile tale hși în mulțimea vitejilor tăi,

14de aceea un strigăt de luptă se va ridica împotriva poporului tău și toate fortărețele tale vor fi devastate, așa cum a devastat Șalman Bet-Arbel i, cu prilejul războiului, când mamele au fost măcelărite peste copiii lor.

15Tot așa vă va face și vouă, celor din Betel, căci răutatea voastră este fără măsură! Până în zorii zilei, regele lui Israel va fi distrus cu desăvârșire.“

Copyright information for NTLR