a+ 11:2 Câteva mss LXX; TM: îi chemau, probabil cu referire la profeți
b+ 11:2 LXX; TM: de ei
c+ 11:2 Vezi nota de la 2:13
d+ 11:3 TM; LXX, Siriacă, VUL: luându-l în brațe
e+ 11:4 Sau: ca cei ce-și îmbrățișează (sau: sărută ) copiii (lit.: ca cei ce-și ridică copiii până la obraji )
f+ 11:6 Sau: lor, / îi va nimici pe falșii lor profeți, / îi va devora din pricina sfaturilor lor.
g+ 11:9 Sau: împotriva nici unei cetăți.
h+ 11:12 Sau: el este încă răzvrătit împotriva lui...
i+ 11:12 Sau: Iuda, el încă umblă cu Dumnezeu, / cu Cel Sfânt și Credincios (sau: Care este credincios; sau: fiindu-I credincios )

Hosea 11

Dragostea lui Dumnezeu pentru Israel

„Când Israel era doar un copil, îl iubeam și l-am chemat pe fiul Meu din Egipt.

Cu cât îi chemam a  mai mult, cu atât se îndepărtau de Mine b ; jertfeau baalilor c și ardeau tămâie idolilor.

Eu am fost Cel Ce l-am învățat pe Efraim să meargă, luându-l de mâini d , dar el nu și-a dat seama că Eu am fost Cel Ce l-am vindecat.

I-am tras cu funii omenești, cu legături de dragoste. Am fost pentru ei ca cei care ridică jugul de pe umeri e și M-am aplecat spre ei ca să-i hrănesc.

Dar oare nu se vor întoarce în țara Egiptului și nu va fi asirianul împăratul lor, pentru că au refuzat să se pocăiască?

Sabia se va dezlănțui în cetățile lor, le va distruge zăvoarele porților și-i va devora din pricina planurilor lor rele. f 

Dar poporul Meu este pornit să-Mi întoarcă spatele. De aceea, chiar dacă Îl vor striga pe Cel Preaînalt, El nu-i va înălța nicidecum.

Totuși cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum aș putea să-ți fac ca Admei? Sau să mă port cu tine ca și cu Țeboimul? Mi se zbate inima în Mine și toată ființa-Mi freamătă de compasiune.

Nu voi lucra după mânia Mea cea aprigă, nu mă voi întoarce să-l distrug pe Efraim, căci Eu sunt Dumnezeu, nu un om, sunt Cel Sfânt din mijlocul tău și nu voi veni cu mânie g .

10 Ei vor merge după Domnul, Care va rage ca un leu. Când El va rage, fiii Lui vor veni tremurând din apus.

11 Vor veni tremurând ca păsările din Egipt și ca porumbeii din Asiria, iar Eu îi voi așeza în casele lor, zice Domnul.

Păcatul poporului

12 Efraim însă M-a înconjurat cu minciuni, iar Casa lui Israel – cu înșelăciuni. Cât despre Iuda, el încă rătăcește față de h  Dumnezeu, față de Cel Sfânt și Credincios i .“

Copyright information for NTLR