a+ 12:2 Iacov înseamnă cel care ține de călcâi, însă în sens figurat înseamnă înșelător
b+ 12:4 TM; LXX, Siriacă: cu el
c+ 12:5 Ebr.: YHWH Elohe Ha-Țevaot; t ermenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel ( Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cerești ( Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26 ); (3) la îngeri ( Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2 ); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers
d+ 12:7 Sau: Canaan are; în limba ebraică, prin Canaan se înțelege și negustor, deoarece fenicienii, locuitorii coastei Canaanului, erau vestiți ca negustori; probabil un joc de cuvinte, cu intenția de a arăta că Efraim nu este mai bun decât canaaniții
e+ 12:8 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur; sau: Dar tot ce a obținut nu-i va fi de nici un folos / din pricina păcatului pe care l-a comis.
f+ 12:9 Sau, cf. LXX: tău, / Care te-am scos din țara Egiptului.
g+ 12:12 Sau: Padan-Aram; sau: Aram-Naharayim (vezi Gen. 28:2 și nota); NV Mesopotamiei

Hosea 12

1„Efraim se hrănește cu vânt; toată ziua aleargă după vântul de răsărit și înmulțește minciuna și violența. El a încheiat legământ cu Asiria și a dus uleiul de măsline în Egipt.

2Domnul are o acuză de adus lui Iuda; El îl va pedepsi pe Iacov a  după umbletele lui și îi va răsplăti după faptele lui.

3Încă din pântece el l-a apucat pe fratele său de călcâi, iar când a fost în putere s-a luptat cu Dumnezeu.

4S-a luptat cu Îngerul și a biruit; a plâns și s-a rugat de El. El l-a găsit la Betel și acolo a vorbit cu noi b 

5Domnul , Dumnezeul Oștirilor c  , Care este cunoscut ca Domnul.

6Cât despre tine, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează dragostea și dreptatea și nădăjduiește neîncetat în Dumnezeul tău.

7Efraim este un negustor care are d  în mână o cumpănă înșelătoare; îi place să jecmănească.

8Efraim zice: «M-am îmbogățit! Am făcut avere! În tot ce am obținut, nimeni nu mi-ar putea găsi vreo vină care să-mi fie considerată păcat! e  »

9Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, din țara Egiptului f  . Te voi face să locuiești iarăși în corturi, ca în zilele de sărbătoare!

10Eu le-am vorbit profeților; Eu am înmulțit viziunile și am vorbit în pilde prin profeți.

11Este Ghiladul nelegiuit? Cu siguranță va ajunge un nimic! Ei jertfesc boi la Ghilgal, de aceea altarele lor vor ajunge mormane de pietre pe brazdele câmpului.

12Iacov a fugit în țara Aramului g  . Israel a muncit pentru o soție; pentru o nevastă a păzit el oile.

13Domnul l-a scos pe Israel din Egipt printr-un profet; printr-un proroc a fost el păzit.

14Amarnic L-a mai mâniat Efraim pe Dumnezeu! Dar Stăpânul său va lăsa asupra lui vina sângelui vărsat și-i va răsplăti pentru batjocura adusă.“

Copyright information for NTLR