a+ 13:1 Vezi nota de la 2:8
b+ 13:2 Sau: meșteșugarilor. / Apoi zic : „ lor să le aduceți jertfe “ / Oamenii sărută idoli în formă de vițel.
c+ 13:4 Vezi nota de la 12:9
d+ 13:5 LXX, Siriacă; TM: cunoscut
e+ 13:14 Ebr.: Șeol
f+ 13:14 Sau: Să-i răscumpăr oare de sub puterea Locuinței Morților? / Să-i răscumpăr oare de la moarte?
g+ 13:14 Sau: distrugerea? / Căința va fi ascunsă de privirile Mele. / 15 Oricât de roditor va fi el printre frații săi, / vântul de răsărit

Hosea 13

Mânia DOMNULUI împotriva lui Israel

1„Când Efraim vorbea, răspândea groază! El era înălțat în Israel, dar a păcătuit cu Baal a  și a murit.

2Acum ei păcătuiesc întruna, își fac chipuri din argintul lor, idoli născociți de ei, cu toții lucrarea meșteșugarilor. Se zice despre ei: «Acei oameni care sacrifică, sărută idoli în formă de vițel». b 

3De aceea vor fi ca ceața de dimineață și ca roua care dispare devreme, ca pleava suflată de vânt în arie și ca fumul care iese din horn.

4Dar Eu sunt Domnul , Dumnezeul tău, din țara Egiptului c  . Să nu recunoști nici un alt Dumnezeu în afară de Mine și nici un alt Mântuitor, decât pe Mine.

5Eu te-am hrănit d  când erai în pustie, într-un ținut uscat.

6Când au dat însă de pășune, s-au săturat, iar după ce s-au săturat, s-au mândrit în inima lor și astfel M-au uitat.

7Prin urmare, voi fi pentru ei ca un leu, îi voi pândi pe drum ca un leopard.

8Voi da peste ei ca o ursoaică prădată de puii săi și le voi sfâșia pieptul. Îi voi devora ca un leu, iar fiarele câmpului îi vor sfâșia.

9Ești pierdut, Israele, căci ai fost împotriva Mea, împotriva Ajutorului tău.

10Unde-ți este regele, ca să te poată izbăvi acum? Unde sunt judecătorii din toate cetățile tale? Unde sunt aceia despre care ziceai: «Dă-mi un rege și conducători!»?

11Ți-am dat un rege, în mânia Mea, și ți l-am luat, în furia Mea!

12Fărădelegea Efraimului este adunată și păcatul lui este păstrat.

13Durerile nașterii au venit la el, dar el este încă un copil neînțelept, căci în momentul zămislirii, nu vine la gura pântecelui.

14Îi voi răscumpăra de sub puterea Locuinței Morților e  , îi voi răscumpăra de la moarte! f  Moarte, unde-ți sunt molimele? Locuință a Morților, unde-ți este distrugerea? Căința va fi ascunsă de privirile Mele,

15oricât de roditor va fi el printre frații săi. Vântul de răsărit g  va veni, o suflare a Domnului se va stârni din pustie. Acesta îi va usca izvorul și îi va seca fântâna. Vistieria îi va fi prădată de toate lucrurile prețioase.

16Samaria își va purta vina pentru că s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei. Vor cădea răpuși de sabie; copiii lor vor fi măcelăriți, iar femeile lor însărcinate vor fi spintecate.“

Copyright information for NTLR