a+ 14:2 Drept dar, jertfă (vezi Ex. 23:15; 34:20 )
b+ 14:2 Sau: Îți vom aduce drept jertfă, în loc de boi, buzele noastre (sau: lauda noastră )
c+ 14:7 Cu sensul de: vor cultiva grâ ne
d+ 14:8 TM; LXX: Ce mai are Efraim

Hosea 14

Pocăință și binecuvântare

1„Întoarce-te, Israele, la Domnul , Dumnezeul tău, căci ai căzut din pricina fărădelegii tale.

2Aduceți cu voi a cuvinte de căințăși întoarceți-vă la Domnul! Spuneți-I: «Iartă-ne toate fărădelegile, primește-ne cu bunăvoință, și noi Îți vom aduce jertfa buzelor noastre b!

3Asiria nu ne poate scăpa! Nu vom mai încăleca pe cai! Nu vom mai numi ‘dumnezeul nostru!’ lucrarea mâinilor noastre, căci numai la Tine găsește orfanul milă.»

4Atunci îi voi vindeca de rătăcirea lor și îi voi iubi fără limite, căci mânia Mea s-a abătut de la ei.

5Voi fi ca roua pentru Israel, iar el va înflori ca floarea de crin; va da rădăcini adânci ca un cedru din Liban,

6iar ramurile lui se vor întinde. Splendoarea lui va fi ca a măslinului, iar aroma lui ca a cedrului din Liban.

7Vor fi din nou locuitori la umbra lui, iar aceștia vor da viață grânelor c. Ei vor înflori ca via și vor fi renumiți ca vinul de Liban.

8Efraime, ce mai am Eu d de-a face cu idolii? Eu îi voi răspunde și îi voi purta de grijă. Sunt ca un chiparos verde; din Mine vine rodul tău!“

9Cine este înțelept? Acela va înțelege aceste lucruri! Cine este priceput? Acela le va cunoaște! Căci căile Domnului sunt drepte! Cei drepți umblă pe ele, însă răzvrătiții se împiedică pe ele.

Copyright information for NTLR