a+ 2:1 Ami înseamnă Poporul Meu
b+ 2:1 Ruhama înseamnă Iubită, termenul iubire având aici sensul de compasiune, îndurare
c+ 2:2 Sau: Să dea la o parte semnele adulterului de pe fața ei / și semnele necredincioșiei dintre sânii ei.
d+ 2:3 Vezi Ex. 21:10; Ezech. 16:10
e+ 2:3 Vezi Ezech. 16:4-8
f+ 2:4 Vezi nota de la 1:2
g+ 2:5 Zeii canaaniți, în special Baal ; și în v. 7
h+ 2:8 Zeul canaanit al fertilității
i+ 2: 10 Sau: obscenitatea / depravarea
j+ 2:13 Diferite forme locale ale zeului canaanit Baal , zeul fertilității; și în v. 17
k+ 2:14 Sau: seduce
l+ 2:15 Acor înseamnă Tulburare (sau Necaz ); un loc al necazului și al rușinii, la intrarea poporului în Canaan, sub conducerea lui Iosua ( Ios. 7:24-26 )
m+ 2:16 Ebr.: iș
n+ 2:16 Ebr.: Baal , care înseamnă atât soț, cât și stăpân (vezi v. 17 )
o+ 2:18 Sau: animale care mișună; sau: animale care se târăsc; termenul ebraic face referire la toate celelalte animalele mai mărunte, distincte de vite și de animalele sălbatice mari; de asemenea, termenul poate include și insectele
p+ 2:19 Sau: cu; și în v. 20
q+ 2:19 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri ( îndurare, bunătate, bunăvoință, milă, credincioșie, dragoste statornică ). Se referă atât la relațiile dintre oameni cât și, într-un mod cu totul special, la relația dintre YHWH și Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părților implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, așa cum o dovedește varietatea de sensuri, cuprinde toate implicațiile loialității lui YHWH față de promisiunile legământului; peste tot în carte
r+ 2:22 Izreel înseamnă aici Dumnezeu seamănă (sau plantează )
s+ 2:23 Ebr.: Lo-Ruhama
t+ 2:23 Ebr.: Lo-Ami

Hosea 2

1„Spuneți-le fraților voștri « Ami » a  și surorilor voastre – « Ruhama » b  !

Necredincioșie, pedeapsă și promisiune cu privire la restaurare

2Mustrați-vă mama, mustrați-o, căci ea nu este soția Mea, iar Eu nu sunt soțul ei! Să depărteze desfrânările dinaintea ei, și adulterul dintre sânii ei. c 

3Altfel, o voi dezbrăca în pielea goală d  și o voi arăta așa cum era în ziua nașterii ei; e  o voi face asemenea unei pustii, o voi preface într-un pământ uscat și o voi omorî prin însetare.

4De fiii ei nu voi avea milă, căci sunt fii ai desfrânării f  .

5Mama lor s-a prostituat și i-a zămislit în chip rușinos. Ea a zis: «Mă voi duce după amanții g  mei, după cei care-mi dau pâinea și apa, lâna și inul, uleiul și băutura!»

6De aceea, iată, îi voi îngrădi căile cu spini, o voi împrejmui cu ziduri, ca să nu-și mai găsească cărările.

7Va alerga după amanții ei, dar nu-i va ajunge; îi va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice: «Mă voi întoarce la primul meu Soț, căci mi-a fost mai bine atunci decât acum!»

8Ea nu știe însă că Eu am fost Acela Care i-a dat grâne, mustul și uleiul, Cel Care i-a înmulțit argintul și aurul, pe care ea le-a folosit apoi pentru Baal h  .

9De aceea Îmi voi lua înapoi grânele la vremea lor și mustul la vremea lui; Îmi voi recupera lâna și inul date pentru acoperirea goliciunii ei.

10Iar acum îi voi descoperi rușinea i  în fața amanților ei și nici unul nu o va scăpa din mâna Mea.

11Voi face să înceteze toate prilejurile ei de bucurie: sărbătorile ei, lunile ei noi, Sabatele ei – toate zilele ei de adunare.

12Îi voi pustii viile și smochinii despre care zicea: «Aceasta este plata dată de amanții mei!» Voi face din ele un hățiș, iar fiarele câmpului le vor mânca.

13O voi pedepsi pentru zilele când ardea tămâie baalilor j  , când se gătea cu veriga în nas și cu salba ei și umbla după amanți, uitând de Mine, zice Domnul.

14De aceea, iată, o voi ademeni k  , o voi aduce în pustie și-i voi vorbi pe placul inimii ei.

15Acolo îi voi da viile înapoi și voi face din valea Acor l  o poartă a speranței. Acolo ea va răspunde ca în zilele tinereții ei, ca în ziua ieșirii ei din țara Egiptului.

16În ziua aceea, zice Domnul , Mă vei numi «Soțul m  meu»; și nu-Mi vei mai spune «Stăpânul n  meu».

17Voi îndepărta numele baalilor din gura ei și nu le vor mai fi pomenite numele.

18În ziua aceea voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului și cu animalele mici o  care se târăsc pe pământ. Le voi distruge din țară arcul, sabia și războiul și-i voi face să se odihnească în siguranță.

19Te voi logodi cu Mine pe vecie, te voi logodi cu Mine prin p  dreptate și prin judecată, prin îndurare q  și prin milă.

20Te voi logodi cu Mine prin credincioșie, iar tu Îl vei cunoaște pe Domnul.

21În ziua aceea, le voi răspunde, zice Domnul , voi răspunde cerurilor, iar ele îi vor răspunde pământului;

22pământul va răspunde grânelor, mustului și uleiului, iar ele îi vor răspunde lui Izreel r  .

23O voi sădi pentru Mine Însumi în țară! Pe cea care nu era iubită s  , o voi iubi! Celui ce nu era poporul Meu t  îi voi spune: «Tu ești poporul Meu!», iar el Îmi va răspunde: «Dumnezeul meu!»“

Copyright information for NTLR