a+ 3:1 Sau: Domnul mi-a zis din nou : „ Du-te și
b+ 3:1 Turtele cu stafide îi erau oferite Aștoretei (gr.: Astarte , Iștar la babilonieni), soția lui Baal , zeița războiului și a fertilității la canaaniți; vezi Ier. 7:18 și nota; Ier. 44:19
c+ 3:2 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de șechel: regal ( 2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr ), obișnuit (aproximativ 12 gr ) și cel al Lăcașului ( Ex. 30:13; aproximativ 10 gr ); greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone; aproximativ 0,18 kg
d+ 3:2 Un homer măsura aproximativ 220 l, iar un letek, jumătate de homer; aproximativ 330 l
e+ 3:3 Sau: Mă vei aștepta; sugerează o perioadă de izolare
f+ 3:4 Aici, un obiect prin care era căutată voia zeului căruia îi era asociat efodul
g+ 3:4 Idoli ai casei, așa cum erau penații la etrusci și la romani
h+ 3:5 Vezi Ier.23:5; Ezec. 34:23-24

Hosea 3

Gomera este iubită din nou

1Domnul mi-a zis: „Du-te iarăși și a  arată-ți dragostea față de soție, deși ea este iubită de un altul și este o adulteră. Iubește -o tot așa cum și Domnul îi iubește pe israeliți, deși ei s-au dus după alți dumnezei și iubesc turtele cu stafide b  .“

2Mi-am cumpărat-o cu cincisprezece șecheli c  de argint și cu un homer și un letek d  de orz.

3Apoi i-am zis: „Vei rămâne la mine e  multe zile. Nu te vei mai prostitua și nu vei mai fi cu nici un alt bărbat. În tot acest timp, nici eu nu mă voi apropia de tine.“

4Căci tot atât de multe zile vor rămâne și israeliții fără rege, fără prinț, fără jertfă, fără stâlp sacru, fără efod f  și fără terafimi g  .

5După aceea, israeliții se vor întoarce și Îl vor căuta pe Domnul, Dumnezeul lor, și pe David h  , regele lor. În zilele de pe urmă vor veni cu venerație la Domnul și la bunătatea Lui.

Copyright information for NTLR