a+ 4:1 Sau: dragoste; sau: loialitate
b+ 4:2 Sau: blestemă
c+ 4:3 Sau: se usucă
d+ 4:4 Sau: pe altul; / voi sunteți cei pe care Îi acuz, preoților; sau, cf. LXX: altul; / poporul Meu este ca un preot respins
e+ 4:5 poporul
f+ 4:7 Sau: îmbogățit
g+ 4:7 Siriacă, o tradiție scribală antică; TM: le-am dat
h+ 4:7 TM; Siriacă, o tradiție scribală antică: slava Mea
i+ 4:8 Sau: Ei mănâncă jertfele pentru păcat ale poporului Meu / și sunt lacomi după nelegiuirile lor; preoții profitau de pe urma păcatelor poporului
j+ 4:12 Vezi Ezec. 21:21
k+ 4:14 Bet-Aven înseamnă Casa nelegiuirii, făcând referire, în sens depreciativ, la Betel, care înseamnă Casa lui Dumnezeu
l+ 4:17 Prin Efraim se înțelege Israel, Regatul de Nord; peste tot în carte
m+ 4:18 Sensul în ebraică al ultimului vers este nesigur; sau: prostitueze; / iubesc rușinea mai mult decât slava (lit.: scutul ) lor.

Hosea 4

DOMNUL acuză poporul și pe preoți

1Ascultați Cuvântul Domnului , israeliți, căci Domnul are o acuză împotriva locuitorilor țării: „Nu există credincioșie, nu există bunătate a  , nu există cunoștință de Dumnezeu în țară!

2Fiecare jură strâmb b  , înșală, ucide, fură și comite adulter. Ei năpăstuiesc, iar vărsările de sânge se țin lanț.

3De aceea țara jelește c  și toți cei ce locuiesc în ea sunt sleiți; fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării sunt pe cale să piară.

4Dar nimeni să nu certe pe altcineva, nici un om să nu acuze pe altul. Poporul tău este asemenea celor ce acuză un preot. d 

5Te vei împiedica ziua, iar profetul se va împiedica împreună cu tine noaptea. O voi nimici pe mama ta e 

6poporul Meu este nimicit din lipsă de cunoștință. Pentru că ai respins cunoștința, și Eu te resping ca preot al Meu! Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, și Eu îți voi uita fiii!

7Cu cât s-au înmulțit f  preoții, cu atât au păcătuit mai mult împotriva Mea. Ei au dat g  slava lor h  în schimbul rușinii.

8Ei se hrănesc cu păcatele poporului Meu și le savurează sufletul după fărădelegile lui. i 

9Dar și preotul va avea aceeași soartă cu cea a poporului: îi voi pedepsi pe amândoi după căile lor, le voi răsplăti după faptele lor.

Idolatria lui Israel

10Vor mânca, dar nu se vor sătura, se vor prostitua, dar nu se vor înmulți, căci L-au părăsit pe Domnul și s-au dedat la

11desfrânare, la vin și la must, care iau mințile

12poporului Meu. Ei își întreabă bucata de lemn și un băț îi sfătuiește j  , căci un duh de desfrâu îi duce în rătăcire. Ei se prostituează, uitând de Dumnezeul lor.

13Aduc jertfe pe vârfurile munților și ard tămâie pe dealuri, sub stejari, sub plopi și sub terebinți, căci umbra lor este plăcută. De aceea fetele voastre se prostituează și nurorile voastre comit adulter.

14Nu le voi pedepsi pe fetele voastre pentru că se prostituează și nici pe nurorile voastre pentru că comit adulter, căci bărbații înșiși se retrag deoparte cu prostituatele și aduc jertfe cu prostituatele de la temple. Un astfel de popor căruia îi lipsește discernământul va ajunge la ruină.

15Dacă tu, Israele, te prostituezi, măcar Iuda să nu se facă vinovat! Nu vă duceți la Ghilgal, nu vă suiți la Bet-Aven k  și nu jurați cu: «Viu este Domnul!»

16Israel este încăpățânat ca o juncă îndărătnică. Deci cum o s-o mai pască Domnul ca pe un miel pe o pășune întinsă?

17Efraim l  s-a unit cu idolii; lăsați-l în pace!

18Deși băutura s-a sfârșit, ei continuă să se prostitueze; conducătorii lui iubesc mult rușinea m  .

19Un vânt îi va înfășura cu aripile lui, și ei vor fi făcuți de rușine din pricina jertfelor lor.“

Copyright information for NTLR