a+ 5:2 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: Au săpat o groapă la Șitim
b+ 5:8-14 Versurile fac referire, probabil, la conflictul dintre Efraim (Israel), aliat cu Aram și Iuda (vezi 2 Regi 16:5-9; Is. 7:1-9 ); atât Efraim (Israel), cât și Iuda sunt condamnați
c+ 5:8 Vezi nota de la 4:14
d+ 5:11 Sensul în ebraică al expresiei este nesigur; sau: după nimicuri
e+ 5:13 Apelativ de maiestate acordat împăratului asirian

Hosea 5

Judecată împotriva lui Israel

„Ascultați aceasta, preoților! Ia aminte, Casă a lui Israel! Pleacă-ți urechea, familie regală! Căci pentru voi este judecata aceasta, fiindcă ați fost o cursă la Mițpa și un laț întins asupra Taborului!

Răzvrătiții se afundă în măcel a , dar Eu îi voi disciplina pe toți.

Eu îl cunosc pe Efraim, iar Israel nu-Mi este ascuns, căci acum, Efraime, te-ai prostituat, iar Israel s-a întinat!

Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci în mijlocul lor este un duh de desfrâu și ei nu-L cunosc pe Domnul.

Mândria lui Israel mărturisește împotriva lui. Israel și Efraim se împiedică în înseși fărădelegile lor, iar Iuda se împiedică împreună cu ei.

Vor merge cu turmele și cu cirezile lor să-L caute pe Domnul , dar nu-L vor găsi, căci S-a depărtat de la ei.

Au fost necredincioși față de Domnul, căci au născut copii nelegitimi. Acum sărbătoarea lunii noi îi va devora, pe ei și ogoarele lor.

Sunați din corn la Ghiva b și din trâmbiță la Rama! Strigați în Bet-Aven c ! După tine, Beniamine!

Efraim va deveni o pustie în ziua mustrării – fac cunoscut semințiilor lui Israel acest lucru care este sigur.

10 Căpeteniile lui Iuda sunt ca cei ce mută hotarele. Îmi voi revărsa furia asupra lor ca un potop de ape.

11 Efraim este asuprit, zdrobit sub judecată, căci i-a plăcut să meargă după învățături false. d 

12 Eu sunt ca o molie pentru Efraim și ca un putregai pentru Casa lui Iuda.

13 Când Efraim și-a văzut boala și Iuda – rănile, Efraim s-a dus în Asiria și a trimis după mărețul împărat. e Dar el nu poate să vă vindece, nici să vă trateze rana.

14 Căci Eu voi fi ca un leu pentru Efraim și ca un leu tânăr pentru Casa lui Iuda. Eu Însumi voi sfâșia și apoi voi pleca; voi prăda și nimeni nu-Mi va lua prada.

15 Voi pleca și mă voi întoarce în Locul Meu, până când își vor recunoaște vina. Ei vor căuta fața Mea; în strâmtorarea lor Mă vor căuta cu adevărat.“

Copyright information for NTLR