a+ 6:2 în două zile; / a treia zi … arată o perioadă scurtă de timp
b+ 6:3 Sau: ploaie primăveratică, sezonul ploios în Canaan începând în octombrie și sfârșindu-se în aprilie
c+ 6:5 LXX, Siriacă, Tg; TM: judecățile Tale au strălucit
d+ 6:5 Sau: ca fulgerul; sau: ca soarele
e+ 6:7 Posibil o l ocație geografică (vezi Ios. 3:16 ) – actualul Tell ed-Damiyeh; sau: La fel ca Adam, în acest caz făcând referire la primul om; sau, cf. LXX: Ei sunt ca un om care încalcă legământul
f+ 6:9 Termenul ebraic se referă la un act premeditat

Hosea 6

Falsa pocăință a lui Israel

1„Haideți să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rana.

2Ne va reînvia în două zile; a treia zi a  ne va ridica și vom trăi înaintea Lui.

3Să-L cunoaștem, să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul! Așa cum este sigur că vine răsăritul, așa va fi de sigură și venirea Lui; El va veni la noi ca o ploaie de iarnă, ca ploaia târzie b  care udă pământul.“

4„Ce să fac cu tine, Efraime? Ce să fac cu tine, Iudo? Dragostea voastră este ca ceața de dimineață, ca roua care dispare devreme.

5De aceea i-am tăiat în bucăți prin profeți, i-am ucis prin cuvintele gurii Mele, iar judecata Mea a strălucit c  ca lumina d  .

6Căci milă doresc, nu jertfă, și cunoștință de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot.

7Ei au încălcat legământul ca Adam e  – acolo au fost necredincioși față de Mine.

8Ghiladul este o cetate de răufăcători, plină de urme de sânge.

9Așa cum tâlharii stau la pândă după un om, tot așa pândește și ceata preoților. Ei ucid pe drumul Șehemului, săvârșind mișelii f  .

10Am văzut un lucru oribil în Casa lui Israel: acolo Efraim s-a dedat la desfrânare și Israel s-a întinat.

11Și pentru tine, Iudo, este pregătit un seceriș!“ „Când vreau să îi aduc înapoi pe captivii poporului Meu,

Copyright information for NTLR