a+ 6:2 în două zile; / a treia zi … arată o perioadă scurtă de timp
b+ 6:3 Sau: ploaie primăveratică, sezonul ploios în Canaan începând în octombrie și sfârșindu-se în aprilie
c+ 6:5 LXX, Siriacă, Tg; TM: judecățile Tale au strălucit
d+ 6:5 Sau: ca fulgerul; sau: ca soarele
e+ 6:7 Posibil o l ocație geografică (vezi Ios. 3:16 ) – actualul Tell ed-Damiyeh; sau: La fel ca Adam, în acest caz făcând referire la primul om; sau, cf. LXX: Ei sunt ca un om care încalcă legământul
f+ 6:9 Termenul ebraic se referă la un act premeditat

Hosea 6

Falsa pocăință a lui Israel

1„Haideți să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rana.

2Ne va reînvia în două zile; a treia zi a ne va ridica și vom trăi înaintea Lui.

3Să-L cunoaștem, să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul! Așa cum este sigur că vine răsăritul, așa va fi de sigură și venirea Lui; El va veni la noi ca o ploaie de iarnă, ca ploaia târzie b care udă pământul.“

4„Ce să fac cu tine, Efraime? Ce să fac cu tine, Iudo? Dragostea voastră este ca ceața de dimineață, ca roua care dispare devreme.

5De aceea i-am tăiat în bucăți prin profeți, i-am ucis prin cuvintele gurii Mele, iar judecata Mea a strălucit c ca lumina d.

6Căci milă doresc, nu jertfă, și cunoștință de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot.

7Ei au încălcat legământul ca Adam e– acolo au fost necredincioși față de Mine.

8Ghiladul este o cetate de răufăcători, plină de urme de sânge.

9Așa cum tâlharii stau la pândă după un om, tot așa pândește și ceata preoților. Ei ucid pe drumul Șehemului, săvârșind mișelii f.

10Am văzut un lucru oribil în Casa lui Israel: acolo Efraim s-a dedat la desfrânare și Israel s-a întinat.

11Și pentru tine, Iudo, este pregătit un seceriș!“ „Când vreau să îi aduc înapoi pe captivii poporului Meu,

Copyright information for NTLR