a+ 7:1 Un alt nume pentru Israel (Regatul de Nord); peste tot în carte
b+ 7:12 Sensul în ebraică al ultimelor două versuri este nesigur; sau: îi voi pedepsi după cele auzite în adunarea lor; sau: îi voi pedepsi de șapte ori / pentru păcatul lor. (vezi Lev. 26:18 )
c+ 7:14 Sau: atunci când
d+ 7:14 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, LXX: Se crestează (vezi 1 Regi 18:28 )
e+ 7:16 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: Se întorc spre ceea ce nu există;

Hosea 7

1când vreau să vindec Israelul, ies la iveală vina lui Efraim și ticăloșiile Samariei a. Căci ei se îndeletnicesc cu înșelătoria: înăuntru, vine hoțul, iar afară – jefuiește ceata de tâlhari.

2Nu-și dau seama că Eu Îmi aduc aminte de toate răutățile lor, astfel că, acum, faptele lor îi împresoară și sunt înaintea feței Mele.

3Ei îl înveselesc pe rege cu răutatea lor și pe prinți – cu minciunile lor.

4Toți sunt adulteri, sunt asemenea unui cuptor încins de brutar, care a încetat să mai întețească focul, de când a frământat aluatul și până la dospire.

5De ziua regelui nostru, căpeteniile s-au aprins din pricina vinului, iar el dă mâna cu batjocoritorii.

6Le dogorește inima ca un cuptor, atunci când uneltesc. Toată noaptea mânia lor mocnește, iar dimineața arde ca flacăra focului.

7Cu toții frig ca un cuptor și își mănâncă judecătorii. Toți regii lor se prăbușesc și nici unul din ei nu Mă cheamă.

8Efraim, chiar el, se amestecă cu popoarele; Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă.

9Străinii îi devorează puterea, iar el nu-și dea seama. Începe să aibă păr cărunt, iar el nu-și dă seama.

10Mândria lui Israel mărturisește împotriva lui, dar el tot nu se întoarce la Domnul, Dumnezeul lui, și tot nu-L caută, în pofida tuturor acestor lucruri.

11Efraim este ca un porumbel, ușor de amăgit și fără minte: mai întâi cheamă Egiptul în ajutor, apoi se duce în Asiria.

12Când se vor duce, Îmi voi arunca plasa peste ei, îi voi doborî ca pe păsările cerului; când voi auzi că se adună laolaltă, îi voi pedepsi. b

13Vai de ei, căci s-au depărtat de Mine! La distrugere cu ei, căci s-au răzvrătit împotriva Mea! Aș vrea să-i răscumpăr, dar ei spun minciuni împotriva Mea.

14Nu strigă la Mine din inimă după ajutor, ci c se văicăresc în paturile lor. Se însoțesc d pentru strângerea grânelor și a mustului, dar Mie Îmi întorc spatele.

15Eu i-am instruit, le-am întărit brațele, dar ei gândesc rău împotriva Mea.

16Nu se întorc la Cel Preaînalt e; sunt ca un arc defectuos. Căpeteniile lor vor cădea răpuse de sabie din pricina vorbirii lor îndrăznețe; aceasta îi va face de râs în țara Egiptului.“

Copyright information for NTLR