a+ 8:1 Poporul Israel (vezi 9:3, 15; Ex. 15:17 )
b+ 8:4 Vezi 2 Regi 15:8-30
c+ 8:10 Vezi nota de la 5:13

Hosea 8

Cine seamănă vânt va secera furtună

1„Du trâmbița la gură! Unul ca un vultur vine peste casa aDomnului , pentru că au încălcat legământul Meu și s-au răzvrătit împotriva Legii Mele.

2Ei strigă către Mine: «Dumnezeul nostru, noi, Israel, Te cunoaștem!»

3Însă Israel a respins binele; de aceea un dușman îl va urmări.

4Ei întronează regi, dar fără Mine, pun căpetenii, fără consimțământul Meu. bDin argintul și din aurul lor își fac idoli spre propria lor pierzare.

5Vițelul tău este o scârbă, Samario! Mânia Mea este aprinsă împotriva lor. Până când tot nu vor fi în stare să trăiască în curăție?

6Din Israel este idolul acesta! Un meșteșugar l-a făcut și acesta nu este Dumnezeu. De aceea vițelul Samariei va fi făcut bucăți.

7Pentru că au semănat vânt, vor secera furtună! Nu vor avea parte de spic cu boabe; din ce va răsări, nu se va putea face făină; și chiar dacă s-ar putea face, ar înghiți-o străinii.

8Israelul este înghițit. Acum el a ajuns printre neamuri ca un vas fără valoare.

9Căci s-au dus după ajutor în Asiria ca un măgar sălbatic, rătăcind singuratic. Efraim s-a vândut amanților.

10Chiar dacă s-au vândut printre neamuri, acum Eu îi voi strânge. Curând se vor încovoia sub povara pusă de mărețul împărat c.

11Deși Efraim a înmulțit altarele pentru jertfele pentru păcat, ele au devenit pentru el altare pentru păcat.

12Eu le-am scris mulțimea de învățături din Legea Mea, dar ele sunt privite ca ceva străin.

13Ei înjunghie jertfele pe care Mi le aduc ca daruri și mănâncă carnea, însă Domnul nu le acceptă. Acum El Își va aduce aminte de fărădelegea lor și-i va pedepsi pentru păcatele lor: se vor întoarce în Egipt.

14Israel L-a uitat pe Făcătorul lui și și-a zidit palate, iar Iuda și-a înmulțit cetățile fortificate. Însă Eu voi trimite foc în cetățile lui, iar acesta îi va mistui fortărețele.“

Copyright information for NTLR