a+ 9:3 Din punct de vedere ceremonial; interzise de lege
b+ 9:4 Vezi Num. 19:14-15, 22; Deut. 26:13-14
c+ 9:6 Memfis, important centru al Egiptului de Jos (nordul Egiptului)
d+ 9:8 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur; sau: pentru Efraim, / poporul Dumnezeului meu; sau: Efraim pândește / cortul profetului
e+ 9:9 Vezi Jud. 19-21
f+ 9:10 Vezi Num.25:1-5
g+ 9:10 Nume dat lui Baal , zeul canaanit al fertilității (vezi Ier. 11:13 )
h+ 9:13 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur
i+ 9:15 Vezi nota de la 8:1

Hosea 9

Israel este condamnat

1„Nu te bucura, Israele, nu te veseli ca celelalte neamuri, căci te-ai prostituat, fiindu-I necredincios Dumnezeului tău, iubind plata de pe urma prostituției în toate ariile de treierat grânele.

2Dar nici aria de treierat, nici teascul de vin nu-i va hrăni, iar mustul le va lipsi.

3Nu vor rămâne în țara Domnului ; Efraim se va întoarce în Egipt și va mânca lucruri necurate a în Asiria.

4Nu-I vor aduce Domnului vin ca jertfă de băutură și nici nu-L vor mulțumi cu jertfele lor. Acestea vor fi pentru ei ca pâinea de jale; toți cei ce vor mânca din ea se vor întina. bCăci pâinea lor va fi numai pentru ei; ea nu va intra în Casa Domnului.“

5„Ce veți face voi în ziua de adunare, în ziua de sărbătoare a Domnului?

6Căci iată, chiar dacă vor scăpa de distrugere, Egiptul îi va strânge, iar Noful c îi va înmormânta. Lucrurile lor prețioase de argint vor fi invadate de mărăcini, iar corturile lor – de spini.

7Vin zilele pedepsei, sunt aproape zilele răsplății! Să știe Israel lucrul acesta! Din pricina mulțimii fărădelegilor tale și a mărimii dușmăniei tale, profetul este luat drept nebun, iar omul insuflat de Dumnezeu – considerat ieșit din minți.

8Profetul este un străjer pentru Efraim, din partea Dumnezeului meu. dTotuși, pe toate căile lui, îi sunt întinse curse, iar în Casa Dumnezeului lui, are parte de dușmănie.

9S-au adâncit în stricăciune ca pe vremea Ghivei e. El Își va aduce aminte de fărădelegea lor și îi va pedepsi pentru păcatele lor.

10Precum găsirea unor struguri în pustie a fost atunci când l-am găsit pe Israel; ca vederea primelor roade coapte dintr-un smochin a fost atunci când i-am văzut pe strămoșii voștri. Dar când au ajuns la Baal-Peor f, s-au dedicat Rușinii gși au ajuns o urâciune, la fel ca cel pe care-l iubeau.

11Gloria Efraimului va zbura ca o pasăre: nu va da naștere, nu va avea parte de sarcină și nici de zămislire.

12Chiar dacă își cresc fiii acum, Eu îi voi lipsi de fiecare din ei. Căci va fi vai de ei când Îmi voi întoarce privirea de la ei!

13Îl vedeam pe Efraim, asemenea Tirului, plantat într-un loc plăcut. hDar acum, Efraim își va aduce fiii înaintea ucigașului.“

14„Dă-le, Doamne ,... Ce să le dai? Dă-le pântece care să piardă copilul și sâni fără lapte!“

15„Toată răutatea lor este în Ghilgal; acolo am ajuns să-i urăsc. Din pricina răutății faptelor lor îi voi izgoni din casa Mea i. Nu-i voi mai iubi; toți conducătorii lor sunt niște răzvrătiți.

16Efraim este lovit! Rădăcina le este uscată și nu mai dau rod. Chiar dacă vor naște, le voi ucide preaiubitele roade ale pântecelui lor.“

17„Dumnezeul meu îi va respinge, pentru că nu L-au ascultat și vor ajunge niște fugari printre neamuri.“

Copyright information for NTLR