a+ 1:8 Ierusalimul ; peste tot în carte
b+ 1:9 Ebr.: YHWH Țevaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel ( Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cerești ( Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26 ); (3) la îngeri ( Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2 ); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
c+ 1:17 Sau: mustrați-l pe asupritor

Isaiah 1

1Viziunea pe care a avut-o Isaia, fiul lui Amoț, cu privire la Iuda și la Ierusalim, în timpul lui Uzia, Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda.

Un neam răzvrătit

2„Ascultați, ceruri! Ia aminte, pământ, pentru că DOMNUL a vorbit: «Am îngrijit copii și i-am crescut, dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea.

3Boul își cunoaște stăpânul, iar măgarul știe ieslea stăpânului său, însă Israel nu cunoaște, poporul Meu nu înțelege!»

4Ah, neam păcătos, popor încărcat cu nedreptate, sămânță de nelegiuiți, copii stricați! Ei L-au părăsit pe DOMNUL , L-au disprețuit pe Sfântul lui Israel și I-au întors spatele!

5Ce folos să mai fiți pedepsiți, de vreme ce stăruiți în răzvrătire!? Tot capul e bolnav și toată inima suferă!

6Din tălpi și până-n creștet, nimic nu este sănătos, doar vânătăi și răni, răni sângerânde, care nu s-au uscat și care n-au fost legate sau alinate cu untdelemn.

7Țara voastră este pustie, cetățile voastre sunt arse de foc, câmpurile voastre sunt devorate de străini chiar în fața voastră; țara vă este devastată deoarece a fost răscolită de străini.

8Fiica Sionului a  este părăsită ca o colibă în vie, ca un adăpost într-un ogor de castraveți, ca o cetate asediată.

9Dacă DOMNUL Oștirilor b  nu ne-ar fi lăsat câțiva supraviețuitori, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora.

10Ascultați Cuvântul DOMNULUI , voi, conducători ai Sodomei! Luați aminte la Legea Dumnezeului nostru, voi, popor al Gomorei!

11«Ce este pentru Mine mulțimea jertfelor voastre? zice DOMNUL. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor îngrășați! Nu-Mi place deloc sângele taurilor, al mieilor sau al țapilor.

12Cine v-a cerut să vă înfățișați înaintea Mea, pângărindu-Mi curțile?

13Nu mai aduceți jertfe fără rost! Mi-e scârbă de tămâia voastră! Nu pot suferi adunarea de sărbătoare unită cu nelegiuirea: lunile noi, Sabatele și adunările voastre.

14Sufletul Meu urăște lunile voastre noi și sărbătorile voastre; ele au devenit o povară pentru Mine, am obosit să le mai port.

15Când vă veți ridica mâinile, Îmi voi ascunde ochii de voi. Chiar dacă veți face multe rugăciuni, nu le voi asculta. Mâinile vă sunt pline de sânge;

16spălați-vă și curățați-vă! Îndepărtați faptele voastre rele dinaintea ochilor Mei! Nu mai faceți rău,

17ci învățați să faceți bine! Căutați dreptatea, scăpați pe cel asuprit! c  Faceți dreptate orfanului și vorbiți în apărarea văduvei!

18Veniți acum să ne judecăm, zice DOMNUL. Deși păcatele voastre sunt ca o haină stacojie, ele se vor face albe ca zăpada; deși sunt roșii ca purpura, ele se vor face ca lâna.

19Dacă veți vrea și veți asculta, vă veți hrăni cu ce are țara mai bun,

20dar dacă vă veți împotrivi și vă veți răzvrăti, veți fi devorați de sabie», căci gura DOMNULUI a vorbit.

O cetate necredincioasă

21Vezi cum cetatea credincioasă a devenit o prostituată! Odată era plină de dreptate; dreptatea locuia în ea, dar acum este plină de ucigași!

22Argintul vostru s-a făcut zgură, și vinul vostru este amestecat cu apă.

23Prinții voștri sunt răzvrătiți și sunt prieteni cu tâlharii; toți iubesc mita și aleargă după daruri! Nu-l apără pe cel orfan, iar cauza văduvei n-ajunge înaintea lor.

24De aceea DOMNUL , Dumnezeul Oștirilor, Puternicul lui Israel, zice: «Oh, Îmi voi vărsa mânia asupra dușmanilor mei, mă voi răzbuna pe vrăjmașii Mei!

25Îmi voi întoarce mâna împotriva ta, voi curăța zgura ta așa cum o curăță leșia și voi îndepărta toate impuritățile tale.

26Îi voi face pe judecătorii tăi cum erau odinioară, iar pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea, ți se va zice: ‘Cetate a dreptății, oraș credincios!’»

27Sionul va fi răscumpărat prin judecată dreaptă, la fel ca și cei ai lui care se pocăiesc.

28Dar răzvrătiții și păcătoșii vor fi nimiciți împreună și cei ce-L părăsesc pe DOMNUL vor fi mistuiți.

29«Într-adevăr, vă va fi rușine de stejarii sacri în care vă găseați desfătarea; veți roși din cauza grădinilor pe care le-ați ales!

30Căci veți fi ca un stejar ale cărui frunze se ofilesc, ca o grădină fără apă!

31Cel puternic va fi ca un câlț și lucrarea sa ca o scânteie; el și lucrarea lui vor arde împreună și nimeni nu-i va stinge!»“

Copyright information for NTLR