a+ 11:6 TM; LXX: vor paște la un loc
b+ 11:11 Este vorba despre Egiptul de Jos (Nordul Egiptului)
c+ 11:11 Egiptul de Sus (Sudul Egiptului)
d+ 11:11 Regiunea Nilului Superior; Etiopia și teritoriile învecinate
e+ 11:12 Sau: ostilitatea
f+ 11:15 Eufrat
g+ 11:15 Sensul termenului în ebraică este nesigur

Isaiah 11

Vlăstarul ieșit din Ișai

O Mlădiță va ieși din tulpina lui Ișai și un Vlăstar din rădăcinile lui va aduce rod.

Duhul Domnului se va odihni peste El, Duh de înțelepciune și de înțelegere, Duh de sfătuire și de putere, Duh de cunoaștere și de frică de DOMNUL.

Plăcerea Sa va fi frica de DOMNUL. El nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite,

ci cu dreptate îi va judeca pe cei nevoiași și cu nepărtinire va hotărî pentru cei săraci de pe pământ. Cu nuiaua gurii Sale, El va lovi pământul, iar cu suflarea buzelor Sale, îl va ucide pe cel rău.

Dreptatea va fi brâul coapselor Sale și credincioșia – cingătoarea cu care va fi încins.

Lupul va locui la un loc cu mielul, leopardul se va culca lângă ied, vițelul, puiul de leu și tăurașul vor fi împreună a , iar un copilaș îi va conduce.

Vaca și ursoaica vor paște împreună, puii lor vor sta culcați la un loc, iar leul va mânca paie ca boul.

Sugarul se va juca lângă vizuina aspidei, iar copilul înțărcat își va băga mâna în cuibul viperei.

Ei nu vor face rău, nici nu vor distruge ceva pe întregul Meu munte sfânt, pentru că pământul va fi plin de cunoștința DOMNULUI , așa cum apele acoperă adâncul mării.

10 În ziua aceea, Rădăcina lui Ișai va sta ca un steag pentru popoare; neamurile se vor aduna la El, iar locuința Sa va fi slăvită.

11 În ziua aceea, Stăpânul Își va întinde mâna pentru a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului Său, pe cei rămași din Asiria, Egipt b , Patros c , Cuș d , Elam, Șinar, Hamat și din toate ținuturile de lângă mare.

12 El va ridica un steag pentru neamuri și îi va aduna pe deportații lui Israel; îi va aduna pe cei împrăștiați ai lui Iuda din cele patru colțuri ale pământului.

13 Gelozia lui Efraim va înceta, iar vrăjmașii e  lui Iuda vor fi nimiciți. Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, iar Iuda nu-i va mai fi ostil lui Efraim,

14 ci vor zbura pe umărul filistenilor spre apus și vor jefui împreună pe fiii răsăritului. Vor ocupa Edomul și Moabul, iar amoniții le vor fi supuși.

15 DOMNUL va seca golful mării Egiptului, Își va mișca mâna deasupra râului f , trimițând vântul Său arzător g și îl va împărți în șapte pârâuri, oamenii putând să-l treacă încălțați.

16 Din Asiria se va deschide un drum larg pentru rămășița poporului Său lăsată acolo, așa cum s-a deschis pentru Israel, când a ieșit din țara Egiptului.

Copyright information for NTLR