a+ 13:6 Ebr.: Șadai
b+ 13:19 Sau: caldeenilor (babilonienilor), / va fi distrus de Dumnezeu / cum au fost Sodoma și Gomora.
c+ 13:20 Sau: bufnițele

Isaiah 13

O profeție împotriva Babilonului

1O profeție cu privire la Babilon, pe care Isaia, fiul lui Amoț, a văzut-o.

2„Ridicați un steag pe un munte pleșuv și strigați tare la ei! Faceți-le semn cu mâna să intre pe porțile nobililor!

3Eu Însumi am poruncit sfinților Mei și Mi-am chemat vitejii – pe cei ce se bucură de măreția Mea – să-Mi ducă la îndeplinire mânia.

4Un tumult se aude pe munți, ca cel al unei mari mulțimi. Un vuiet de împărății, de neamuri adunându-se. DOMNUL Oștirilor Își strânge o oștire pentru luptă.

5Ei vin dintr-o țară îndepărtată, de la marginea cerurilor. DOMNUL și uneltele mâniei Sale vin ca să distrugă întreaga țară.

6Jeliți-vă! Căci ziua DOMNULUI este aproape; va veni ca devastare de la Cel Atotputernic a.

7De aceea toate mâinile vor slăbi, inima oricărui om se va înmuia

8și toți vor fi cuprinși de spaimă. Chinurile și durerile îi vor apuca și se vor zvârcoli ca o femeie în travaliu. Se vor uita îngroziți unul la altul, cu fețele înroșite.

9Privește! Vine ziua DOMNULUI , o zi a cruzimii! Vine cu mânie și urgie aprinsă, pentru a face din țară un pustiu și pentru a nimici păcătoșii din ea.

10Stelele cerurilor și constelațiile lor nu-și vor mai arăta lumina; soarele va fi întunecat la răsăritul lui, iar luna nu-și va mai trimite lumina.

11Voi pedepsi lumea pentru răul ei și pe cei răi pentru păcatul lor. Voi pune capăt mândriei celor aroganți și voi doborî trufia tiranilor.

12Voi face ca oamenii să fie mai rari decât aurul fin, mai rari decât aurul de Ofir.

13Pentru aceasta, voi face să se cutremure cerurile, iar pământul se va zgudui din temelii din pricina furiei DOMNULUI Oștirilor, în ziua aprigei Lui mânii.

14Se va-ntâmpla că, asemenea unei gazele urmărite sau a unei turme fără păstor, fiecare se va întoarce la poporul lui, fiecare va fugi în țara lui.

15Oricine va fi găsit va fi înjunghiat și oricine va fi capturat va cădea ucis de sabie.

16Copiii lor vor fi zdrobiți în bucăți sub ochii lor, casele le vor fi jefuite, iar soțiile le vor fi necinstite.

17Iată, îi voi stârni împotriva lor pe mezi, cărora nu le va păsa de argint și nu-și vor găsi plăcerea în aur.

18Arcurile lor îi vor străpunge pe cei tineri; de prunci nu vor avea milă, iar copiii nu vor găsi îndurare în ochii lor.

19Iar Babilonul, gloria imperiilor, splendoarea și mândria caldeenilor, va arăta ca Sodoma și Gomora în vremea când le-a distrus Dumnezeu. b

20Nu va mai fi locuit niciodată, nu va mai fi nimeni în el pentru tot restul generațiilor. Nici un arab nu-și va întinde cortul acolo și nici un păstor nu-și va odihni turma în acel loc.

21Ci animalele deșertului vor sta acolo: șacalii c îi vor umple casele, struții vor locui acolo, iar țapii sălbatici vor zburda în acel loc.

22Hienele vor urla în palatele sale, iar șacalii – în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape și zilele nu-i vor fi prelungite.

Copyright information for NTLR