a+ 14:4 Q, LXX, Siriacă; sensul termenului în TM este nesigur
b+ 14:13 Sau: adunării, / în nordul îndepărtat; sau: pe înălțimile Țafonului (canaaniții credeau că acest munte este locuința și locul de întâlnire al zeilor, asemenea Mt. Olimp la greci)
c+ 14:20 Lit.: sămânța; termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic

Isaiah 14

1Dar DOMNUL va avea milă de Iacov; îl va alege din nou pe Israel și îl va așeza în țara lui. Străinii li se vor alătura și se vor uni cu Casa lui Iacov.

2Popoarele îi vor lua și îi vor aduce la locul lor, iar Casa lui Israel le va stăpâni în țara Domnului, ca pe niște slujitori și slujitoare. Îi vor lua captivi pe cei ce-i stăpâniseră și vor domni peste asupritorii lor.

3În ziua în care DOMNUL îți va da odihnă după durerea, necazul și truda grea la care ai fost supus,

4vei râde de împăratul Babilonului, spunând: «Cum a încetat asupritorul! Cum a încetat furia a lui!

5DOMNUL a frânt toiagul celor răi și sceptrul conducătorilor,

6pe cel ce, cu mânie, lovea popoarele cu lovituri fără sfârșit, pe cel ce, cu mânie, stăpânea neamurile, persecutându-le fără cruțare.

7Întreg pământul se bucură de odihnă și pace și toți oamenii izbucnesc în cântece de bucurie.

8Până și chiparoșii și cedrii din Liban se bucură de tine și zic: ‘De când te afli trântit jos, nimeni nu vine să ne mai taie!’

9Locuința Morților de jos e stârnită să te întâmpine la sosire. Ea trezește sufletele morților ca să te salute, – pe toți cei ce au fost conducători ai pământului, – îi ridică de pe tronurile lor pe toți cei ce au fost împărați ai neamurilor.

10Toți vor vorbi și-ți vor spune: ‘Acum ai ajuns și tu la fel de slab ca și noi; ai devenit ca noi!’

11Fala ta este coborâtă în Locuința Morților, împreună cu sunetul harfelor tale. Larvele îți sunt așternut, iar viermii îți sunt învelitoare.

12Cum ai căzut din ceruri, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, asupritorul neamurilor!

13Tu ai zis în inima ta: ‘Mă voi înălța la cer; îmi voi ridica tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu! Voi ședea pe muntele adunării, pe înălțimile din nord! b

14Mă voi înălța deasupra norilor, și mă voi face asemenea Celui Preaînalt!’

15Dar ai fost coborât în Locuința Morților, în adâncimile gropii.

16Cei ce te văd te privesc cu luare-aminte și-și zic: ‘Acesta să fie omul care a făcut pământul să tremure, care a zguduit împărățiile,

17care a făcut lumea să se asemene cu un pustiu, care i-a răsturnat cetățile și n-a lăsat pe prizonieri să se întoarcă acasă?’

18Toți împărații neamurilor, toți se odihnesc în cinste, fiecare în mormântul său,

19dar tu ești aruncat afară din mormântul tău, ca o ramură disprețuită, acoperit cu cei uciși, cu cei străpunși de sabie, cu cei coborâți în adâncimile gropii, ești ca un hoit călcat în picioare.

20Tu nu te vei alătura lor în mormânt, pentru că ți-ai distrus țara și ți-ai ucis poporul.» Urmașii c celor ce fac răul nu vor mai fi pomeniți vreodată!

21Pregătiți măcelul fiilor săi, datorită vinovăției părinților lor! Să nu se mai ridice vreodată să moștenească țara și să acopere fața pământului cu cetăți.

22«Mă voi ridica împotriva lor!», rostește DOMNUL Oștirilor. «Voi șterge numele Babilonului și pe supraviețuitorii lui, voi șterge sămânța și pe urmașii lui!», rostește DOMNUL.

23«Voi face din el un loc pentru bufnițe și o mlaștină și îl voi mătura cu mătura nimicirii!», rostește DOMNUL Oștirilor.

Profeție împotriva Asiriei

24DOMNUL Oștirilor a jurat: «Cum am plănuit, așa va fi! Cum am hotărât, așa se va întâmpla!

25Îl voi zdrobi pe asirian în țara Mea și pe munții Mei îl voi călca în picioare. Jugul lui va fi luat de peste cei din poporul Meu și povara lui va fi îndepărtată de pe umerii lor.»

26Acesta este planul făcut pentru întreaga lume; aceasta este mâna întinsă peste toate neamurile.

27Căci Domnul Oștirilor a întocmit acest plan; cine l-ar putea strica? Mâna Sa este întinsă; cine o va putea întoarce?“

Profeție împotriva filistenilor

28În anul morții regelui Ahaz a fost rostită această profeție:

29„Nu vă bucurați, voi toți, filistenilor, pentru că s-a frânt toiagul care vă lovea! Căci o viperă va ieși din rădăcina șarpelui și un balaur zburător va fi rodul ei.

30În timp ce întâiul născut al săracului va găsi pășune, iar cel nevoiaș se va culca în siguranță, pe rădăcina ta o voi ucide prin foame; da, de foame îți va muri rămășița!

31Jelește-te, poartă! Plângi, cetate! Înmuiați-vă, filistenilor, cu toții! Căci un nor de fum vine din nord, și rândurile oștirii sunt strânse.

32Ce li se va răspunde trimișilor acelui neam? « DOMNUL a întemeiat Sionul, iar cei nevoiași din poporul Său vor găsi refugiu în el.»“

Copyright information for NTLR