a+ 15.2 Sau: Fiica Dibonului se suie pe înălțimi
b+ 15:7 Sau: Ceea ce au putut salva din agoniseala lor
c+ 15:9 TM; Q, LXX, VUL: Dibon

Isaiah 15

Profeție împotriva Moabului

O profeție cu privire la Moab. „Da! Pustiit într-o singură noapte, nimicit este Ar-Moab. Da! Pustiit într-o singură noapte, nimicit este Chir-Moab.

Dibon se suie la templu a , pe înălțimi, ca să plângă. Pe Nebo și pe Medeba, acolo se vaietă Moab. Toate capetele sunt rase și toate bărbile sunt tăiate.

Pe străzi umblă încinși cu saci; pe acoperișuri și în piețe toți se vaietă și se topesc de plâns.

Heșbon și Eleale țipă, iar glasurile lor sunt auzite până departe în Iahaț. Iată de ce luptătorii Moabului țipă având sufletul plin de groază.

Îmi plânge inima pentru Moab! Fugarii lui ajung până la Țoar și până la Eglat-Șelișia. Plângând, ei urcă culmea Luhitului și pe drumul Horonaimului își jelesc nimicirea.

Apele din Nimrim sunt secate; iarba este uscată, vegetația a pierit și nu mai există nimic verde.

De aceea își iau bogăția câștigată și agoniseala lor b și o cară peste Pârâul Sălciilor.

Țipetele se aud în întreg teritoriul Moabului; vaietele ajung până la Eglaim și până la Beer-Elim.

Apele din Dimon c  sunt pline de sânge. Cu toate acestea, Eu voi aduce și mai multe asupra Dimonului – voi aduce un leu împotriva fugarilor din Moab, împotriva rămășiței din țară.

Copyright information for NTLR