a+ 15.2 Sau: Fiica Dibonului se suie pe înălțimi
b+ 15:7 Sau: Ceea ce au putut salva din agoniseala lor
c+ 15:9 TM; Q, LXX, VUL: Dibon

Isaiah 15

Profeție împotriva Moabului

1O profeție cu privire la Moab. „Da! Pustiit într-o singură noapte, nimicit este Ar-Moab. Da! Pustiit într-o singură noapte, nimicit este Chir-Moab.

2Dibon se suie la templu a, pe înălțimi, ca să plângă. Pe Nebo și pe Medeba, acolo se vaietă Moab. Toate capetele sunt rase și toate bărbile sunt tăiate.

3Pe străzi umblă încinși cu saci; pe acoperișuri și în piețe toți se vaietă și se topesc de plâns.

4Heșbon și Eleale țipă, iar glasurile lor sunt auzite până departe în Iahaț. Iată de ce luptătorii Moabului țipă având sufletul plin de groază.

5Îmi plânge inima pentru Moab! Fugarii lui ajung până la Țoar și până la Eglat-Șelișia. Plângând, ei urcă culmea Luhitului și pe drumul Horonaimului își jelesc nimicirea.

6Apele din Nimrim sunt secate; iarba este uscată, vegetația a pierit și nu mai există nimic verde.

7De aceea își iau bogăția câștigată și agoniseala lor bși o cară peste Pârâul Sălciilor.

8Țipetele se aud în întreg teritoriul Moabului; vaietele ajung până la Eglaim și până la Beer-Elim.

9Apele din Dimon c sunt pline de sânge. Cu toate acestea, Eu voi aduce și mai multe asupra Dimonului – voi aduce un leu împotriva fugarilor din Moab, împotriva rămășiței din țară.

Copyright information for NTLR