a+ 16:5 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri ( îndurare, bunătate, bunăvoință, milă, credincioșie, dragoste statornică ). Se referă atât la relațiile dintre oameni cât și, într-un mod cu totul special, la relația dintre YHWH și Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părților implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, așa cum o dovedește varietatea de sensuri, cuprinde toate implicațiile loialității lui YHWH față de promisiunile legământului; peste tot în carte
b+ 16:7 Lit.: pentru prăjiturile de stafide
c+ 16:8 Sau: treceau până dincolo de mare

Isaiah 16

1Trimiteți miei drept tribut conducătorului țării, din Sela, pe drumul pustiei, la muntele fiicei Sionului.

2Ca niște păsări alungate, izgonite din cuib, așa sunt fiicele Moabului la vadurile Arnonului.

3«Dă-ne un sfat! Hotărăște ceva! Întinde-ți umbra în mijlocul zilei și prefă-o în noapte! Ascunde-i pe cei izgoniți și nu-i trăda pe fugari!

4Primește-i pe deportații Moabului să locuiască cu tine! Fii un refugiu pentru ei în fața nimicitorului!» Când asupritorul va înceta, când nimicirea va lua sfârșit și prădătorul va lăsa țara în pace,

5atunci, prin îndurare a  , va fi întemeiat un tron pe care va domni cu credincioșie cineva din Cortul lui David, un judecător care caută să judece drept și este plin de râvnă pentru dreptate.

6Am auzit de mândria Moabului – cât este el de mândru! – de fala sa, de trufia și de aroganța sa, dar laudele lui sunt minciuni.

7De aceea bocesc moabiții, văitându-se toți pentru Moab. Bociți și fiți adânc mâhniți pentru oamenii b  din Chir-Hareset!

8Căci câmpiile Heșbonului se usucă la fel ca și viile din Sibma. Domnitorii neamurilor au distrus cele mai alese vițe, care cândva ajungeau până la Iazer, fiind răspândite până spre pustie. Mlădițele ei se întindeau și ajungeau până la mare c  .

9De aceea plâng împreună cu Iazerul pentru viile din Sibma. O, Heșbon! O, Eleale! Vă ud cu lacrimile Mele! Căci strigătul de bucurie scos de voi la culesul fructelor și la seceriș a încetat.

10Bucuria și veselia au dispărut din livezi; în vii nu se mai cântă și nu se mai chiuie de bucurie; nimeni nu mai zdrobește vinul în teascuri, căci am făcut să înceteze strigătele de bucurie.

11De aceea, ca o liră Îmi plânge inima pentru Moab și sufletul Mi se tânguie pentru Chir-Hareset.

12Moab va fi văzut trudindu-se pe înălțimi, venind la altar să se roage, însă nu va primi nimic.

13Acesta este cuvântul pe care-l rostise DOMNUL cu privire la Moab.

14Dar acum, DOMNUL zice: «În trei ani, numărați ca anii unui simbriaș, în ciuda mulțimii sale mari, gloria Moabului va fi prăbușită, iar cei ce vor supraviețui vor fi puțini și slabi.»“

Copyright information for NTLR