a+ 18:1 Sau: zumzet de lăcuste
b+ 18:1 Vezi nota de la 11:11
c+ 18:2 Sau: străină; ebr.: qav-qav , probabil desemnând o națiune care vorbea o limbă de neînțeles (vezi 28:13 )

Isaiah 18

Profeție împotriva lui Cuș

1Vai de tine, țară în care se aude fâlfâit de aripi a  , țară de dincolo de râurile lui Cuș b  ,

2țară care-ți trimiți solii pe calea apei, în corăbii de papirus! Duceți-vă, soli iuți! Duceți-vă la un neam înalt și cu pielea netedă, la un popor temut aproape și departe, la un neam puternic c  și cuceritor, a cărei țară e străbătută de râuri!

3Voi toți, locuitori ai lumii, toți care locuiți pământul, când se ridică steagul pe munți, să luați aminte! Când sună cornul, să ascultați!

4Căci DOMNUL mi-a vorbit astfel: «Eu voi sta liniștit și voi privi din locuința Mea, voi fi ca o adiere fierbinte în lumina soarelui și ca un nor de rouă în căldura secerișului.

5Căci chiar înaintea secerișului, când floarea cade, și rodul se coace, El va tăia mlădițele cu cosoare, va tăia vlăstarii și-i va arunca.

6Toți vor fi lăsați păsărilor răpitoare din munți și animalelor sălbatice. Păsările răpitoare își vor petrece vara pe ei și toate animalele sălbatice vor ierna pe ei.»

7În vremea aceea, un popor înalt și cu pielea netedă, temut aproape și departe, un neam puternic și cuceritor, a cărei țară e străbătută de râuri, va aduce daruri DOMNULUI Oștirilor la muntele Sion, locul Numelui DOMNULUI Oștirilor.“

Copyright information for NTLR