a+ 18:10 Sau: Temeliile vor fi zdrobite
b+ 19 :13 Memfis
c+ 19 :18 Unele mss TM, Q, VUL; cele mai multe mss TM: Cetatea Nimicirii

Isaiah 19

Profeție împotriva Egiptului

O profeție cu privire la Egipt. „Iată! DOMNUL călărește pe un nor iute, venind înspre Egipt. Idolii Egiptului vor tremura în fața Sa, iar inima egiptenilor se va topi de spaimă înăuntrul lor.

«Îi voi întărâta pe egipteni între ei – se vor lupta frate cu frate, semen cu semen, cetate cu cetate și regat cu regat.

Duhul egiptenilor va fi golit din ei și le voi încurca planurile. Atunci vor întreba idolii, duhurile morților, pe cei ce cheamă duhurile morților și pe descântători.

Îi voi da pe egipteni în mâinile unui stăpân crud și un împărat aspru va stăpâni peste ei“», zice Stăpânul, DOMNUL Oștirilor.

Apele mării vor seca și râul va seca și se va usca.

Canalele se vor împuți; râurile Egiptului se vor goli și se vor usca, iar pipirigul și trestia se vor veșteji.

Plantele aflate de-a lungul Nilului și cele de la gura lui și toate semănăturile de pe malul Nilului se vor usca, vor dispărea și nu vor mai exista.

Pescarii vor boci și se vor jeli; toți cei ce aruncă undița în Nil, cei ce aruncă năvoadele în apă, toți vor suferi.

Cei ce lucrează cu inul dărăcit și țesătorii de pânză fină își vor pierde speranța.

10 Croitorii vor fi înspăimântați, a iar toți simbriașii vor fi cu inima întristată.

11 Prinții din Țoan nu sunt decât niște nebuni, iar sfetnicii înțelepți ai lui Faraon dau sfaturi proaste. Cum îndrăzniți să-i spuneți lui Faraon: «Eu sunt urmaș al înțelepților, urmaș al regilor străvechi?»

12 Unde îți sunt acum înțelepții care să-ți spună și să-ți facă cunoscut ce a plănuit DOMNUL Oștirilor împotriva Egiptului?

13 Prinții din Țoan au înnebunit, conducătorii din Nof b  s-au înșelat, iar căpeteniile triburilor sale au dus Egiptul în rătăcire.

14 DOMNUL a răspândit printre ei un duh de amețeală; ei au făcut să se clatine Egiptul în tot ceea ce face, așa cum se clatină un om beat când vomită.

15 Nimeni nu va mai putea face ceva pentru Egipt, nici capul, nici coada, nici ramura de palmier, nici trestia!

16 În ziua aceea egiptenii vor fi ca femeile: vor tremura de frică sub mâna DOMNULUI Oștirilor ridicată asupra lor.

17 Țara lui Iuda va fi o teroare pentru egipteni; oricine va auzi ceva despre ea se va îngrozi din pricina hotărârii luate de DOMNUL Oștirilor împotriva lor.

18 În ziua aceea vor fi în țara Egiptului cinci cetăți în care se va vorbi limba canaanită și în care se va jura loialitate DOMNULUI Oștirilor. Una dintre acestea se va numi Cetatea Soarelui c .

19 Tot în acea zi, chiar în inima țării Egiptului, se va afla un altar închinat DOMNULUI , iar la hotarul lui, un stâlp închinat DOMNULUI.

20 El va fi un semn și o mărturie pentru DOMNUL Oștirilor în Egipt. Când ei vor striga către DOMNUL din cauza asupritorilor, El le va trimite un salvator și un apărător care îi va izbăvi.

21 Astfel, El Se va face cunoscut egiptenilor, iar în ziua aceea ei îl vor recunoaște pe DOMNUL. Se vor închina cu jertfe și cu daruri de mâncare, vor face jurăminte DOMNULUI și le vor împlini.

22 DOMNUL va lovi Egiptul; îl va lovi, dar îl va vindeca. Ei se vor întoarce la DOMNUL , iar El va răspunde cererilor lor și îi va vindeca.

23 În ziua aceea va fi un drum larg din Egipt și până în Asiria, iar asirienii vor veni în Egipt, și egiptenii în Asiria. Egiptenii se vor închina împreună cu asirienii.

24 În ziua aceea Israel va fi al treileapopor, împreună cu Egiptul și Asiria, care va fi o binecuvântare în mijlocul pământului.

25 DOMNUL Oștirilor îi va binecuvânta, zicând: «Binecuvântat să fie Egiptul, poporul Meu, Asiria, lucrarea mâinilor Mele, și Israel, moștenirea Mea!»“

Copyright information for NTLR