a+ 2:6 Cercetarea, prin tot felul de semne, a lucrurilor ascunse și a viitorului
b+ 2:9 Sau: nu-i ridica
c+ 2:16 Sau: corăbii de negoț; Tarșiș era probabil cea mai îndepărtată colonie feniciană în acea vreme, situată în Spania ori Sardinia. De aceea, o „ corabie de Tarșiș “ putea fi una solidă, în stare să transporte marfă la distanțe mari
d+ 2:16 Sensul termenului ebraic este nesigur

Isaiah 2

Aceasta este ceea ce a văzut Isaia, fiul lui Amoț, cu privire la Iuda și la Ierusalim:

Muntele Casei DOMNULUI

„În zilele de pe urmă, muntele Casei DOMNULUI va fi așezat drept cel mai înalt dintre munți, va fi înălțat deasupra dealurilor și toate neamurile vor curge spre el.

Multe popoare vor veni și vor zice: «Să mergem și să ne suim la muntele DOMNULUI , la Casa Dumnezeului lui Iacov! El să ne învețe căile Sale, și noi să umblăm pe cărările Sale!» Căci din Sion va ieși Legea, iar Cuvântul DOMNULUI – din Ierusalim.

El va judeca între neamuri și va hotărî pentru multe popoare. Ele își vor făuri din săbii pluguri, și din sulițe – cosoare. Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altui neam și nu vor mai învăța războiul.

Veniți, voi cei din Casa lui Iacov, veniți să umblăm în lumina Domnului!

Ziua DOMNULUI

Ți-ai părăsit poporul, pe cei din Casa lui Iacov! Ei sunt plini de obiceiurile Răsăritului; ei practică divinația a  ca filistenii și dau mâna cu păgânii.

Țara le este plină de argint și aur, bogățiile lor nu se mai termină. Țara le este plină de cai, și carele lor sunt fără număr.

Țara le este plină de idoli; ei se pleacă înaintea lucrului făcut de mâinile lor, înaintea a ceea ce a făcut degetele lor.

Omul va fi umilit, fiecare se va smeri – nu-i ierta! b 

10 Intră în stâncă și ascunde-te în țărână de groaza DOMNULUI și din pricina strălucirii măreției Sale!

11 Ochiul celui arogant va fi smerit și mândria oamenilor va fi răsturnată. Doar DOMNUL va fi înălțat în ziua aceea!

12 DOMNUL Oștirilor are o zi pregătită împotriva a tot ce este mândru și semeț, împotriva a tot ce este înălțat – toți aceștia vor fi umiliți;

13 împotriva tuturor cedrilor Libanului, semeți și înălțați, și împotriva tuturor stejarilor din Bașan;

14 împotriva tuturor munților înalți și împotriva tuturor dealurilor semețe;

15 împotriva oricărui turn înalt și împotriva oricărui zid întărit;

16 împotriva tuturor corăbiilor de Tarșiș c și împotriva tuturor corăbiilor încărcate cu lucruri d  frumoase.

17 Aroganța oamenilor va fi smerită și mândria fiecăruia va fi răsturnată. Doar DOMNUL va fi înălțat în ziua aceea;

18 idolii vor fi nimiciți în întregime!

19 Oamenii vor intra în peșterile din stânci și în gropile pământului de groaza DOMNULUI și din pricina strălucirii măreției Sale, atunci când El Se va ridica să clatine pământul!

20 În ziua aceea oamenii își vor arunca, la cârtițe și la lilieci, idolii de argint și de aur, pe care și-i făcuseră ca să li se închine,

21 și vor intra în peșterile din stânci și în crăpăturile piscurilor de groaza DOMNULUI și din pricina strălucirii măreției Sale, atunci când El se va ridica să clatine pământul!

22 Nu vă mai încredeți în om! El are doar suflare în nări. Căci de ce să fie luat el în seamă!?

Copyright information for NTLR